Planetárium v Bratislave

02. 05. 2014

(29.04.2014; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 13/18; DÓKOVÁ Blanka)

Natália FÓNOD BABINCOVÁ, moderátorka: "Tak predstavte si, že Bratislava je jediným hlavným mestom Európy, ktoré nemá pre verejnosť nielen planetárium, ale už ani verejné astronomické pracovisko. Upozorňujú na to poprední slovenskí vedci. Zdá sa, že po desiatkach rokov čakania sa hlavné mesto svojho planetária konečne dočká."

Blanka DÓKOVÁ, redaktorka: "Pohodlne sa usadiť a sledovať nad sebou na simulovanej oblohe astronomické javy. Takúto možnosť zažiť dianie vo vesmíre majú ľudia v súčasnosti v piatich slovenských mestách. Vedci a priaznivci astronómie podpísali výzvu na výstavbu planetária aj v Bratislave. Mesto, samosprávny kraj aj ministerstvo školstva priznávajú, že na to nemajú peniaze. Ponúkajú ale riešenie. Počkať si na eurofondy v programovacom období 2014 až 2020."

Ľubomír ANDRASSY, riaditeľ kancelárie primátora Bratislavy: "Bratislava, bratislavské vysoké školy budú môcť získavať finančné zdroje na program vedeckého mesta a práve aj vďaka takejto európskej pomoci by sme mohli vybudovať veľmi zaujímavé planetárium s menším observatóriom."

B. DÓKOVÁ: "Najpravdepodobnejším partnerom hlavného mesta pri uchádzaní sa o eurofondy by mohlo byť Centrum vedecko-technických informácií, ktoré patrí pod rezort školstva."

Michal KALIŇÁK, hovorca ministerstva školstva (telefonát): "Dnes v spolupráci s našou priamo riadenou inštitúciou Centrom vedecko-technických informácií žiadame ... na to, akým spôsobom získať štrukturálne fondy, ktoré by mohli byť využité práve na investíciu do takejto aktivity."

B. DÓKOVÁ: "Planetáriu vyslovuje verbálnu podporu aj Bratislavský samosprávny kraj."

Iveta TYŠLEROVÁ, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja: "Bratislavský kraj podporuje vedu a výskum rôznymi formami a aktivitami, aj tento zámer výstavby planetária vnímame ako dobrý. Počkáme si však na konkrétnejšie detaily."

B. DÓKOVÁ: "Zdá sa, že laici so záujmom o najnovšie poznatky zo skúmania vesmíru ale aj vedci prestávajú byť od planetária v hlavnom meste vzdialení niekoľko svetelných rokov a majú šancu dočkať sa dôstojného stánku popularizácie astronómie v Bratislave."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(AO)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač