SAVinci – Ako strážiť slovenčinu

30. 05. 2014

Slovenčina bude témou ďalšej časti série bratislavských vedeckých kaviarní Slovenskej akadémie vied SAVinci. V júni bude totiž jej hosťom jazykovedkyňa, pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Sibyla Mislovičová. Hovoriť sa bude o tom, či „aktuálne“ je práve teraz. Či Slováci môžu čosi „zdieľať“ a ak nemôžu, tak čo to vlastne majú robiť. Reč bude o tom, ako súvisia zmeny jazyka so zmenami v živote jeho používateľov. Dozvieme sa tiež, či a ako sa treba brániť preberaniu slov z cudzích jazykov. Ale napríklad aj – ako využívať slovnú zásobu v rôznych situáciách.


Vedecká kaviareň SAVinci bude hostiť Sibylu Mislovičovú v utorok 3. júna o 17.30 hod. v bratislavskom KC Dunaj (Nedbalova 3). Vedecké kaviarne SAVinci, ktoré pripravila Slovenská akadémia vied hostili od začiatku februára vždy prvý utorok v mesiaci vedcov z akadémie. Vo februári Františka Simančíka (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV), v marci Igora Lacíka, šéfa Ústavu polymérov SAV, potom Branislava Peťka, riaditeľa košického Parazitologického ústavu SAV a začiatkom mája Juraja Marušiaka z Ústavu politických vied SAV. SAV ide o to umožniť i takouto formou verejnosti lepšie spoznať významných vedcov z akadémie, ale tiež získať informácie o jej fungovaní a vo všeobecnosti aj dozvedieť sa viac o vedeckom prostredí. Tak ako predošlé, aj piatu vedeckú kaviareň SAVinci bude moderovať už tradične Nora Gubková.


Vstup je voľný.


Tešíme sa na vašu účasť Event na FB: https://www.facebook.com/events/632637323486222/

Zdroj:

Slovenská akadémia vied

(MI)

Kľúčové slová:
filologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač