Súťaž – Expedícia Mars 2014

02. 05. 2014

Expedícia Mars je unikátna medzinárodná česko-slovenská súťaž pre mladých záujemcov o kozmonautiku, astronómiu a ďalšie vedecké odbory vo veku 10 až 17 rokov, organizovaná Detskou tlačovou agentúrou Domino, Českou kozmickou kanceláriou a Centrom voľného času – Regionálnym centrom mládeže v Košiciach. Patrónmi súťaže sú kozmonauti Vladimír Remek a Ivan Bella.


O čo sa hrá v Expedícii Mars 2014 Cieľom projektu simulovaných letov detských posádok do vesmíru je popularizácia moderných trendov vedeckého výskumu vesmíru, vzbudenie záujmu o vedu a techniku. Vo všeobecnej rovine – podpora vzdelanosti a túžby detí zvládať prekážky na ceste za svojím snom.


Prostriedkom k tomu je simulovaný let detskej posádky do vesmíru, počas ktorého deti získajú praktické skúsenosti, ktoré môžu v bežnom živote ďalej rozvíjať a využiť. Všetko sa realizuje s využitím prvku zážitkovej pedagogiky, ktorá umocňuje účinok odovzdávanej informácie.


Expedícia Mars je organizovaná mladými ľuďmi, ktorí sami expedíciou počas jej desaťročnej histórie prešli ako účastníci. Víťazi Expedície Mars prejdú 5 denným astronautickým výcvikom vo výcvikovom stredisku v Belgicku a zažijú simulovaný let do vesmíru Ďalšie informácie a podmienky súťaže sú na stránke Expedice Mars

Koniec registrácie na súťaž je 11. 6. 2014.

Zdroj a fotozdroj:

Expedice Mars

(MI)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač