Tablety v školách

12. 05. 2014

Tablety ako učebné pomôcky sa používajú všade vo svete, či už v štádiu testovacom, alebo sa medzičasom stali bežnou súčasťou výučby. Aj slovenské školy, ktoré sú zapojené do národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” začnú v budúcom školskom roku používať tablety ako učebnú pomôcku pre žiakov aj učiteľov.

Ak by sme sa na vhodnosť či nevhodnosť používania tabletov na vyučovaní opýtali žiakov, boli by ich odpovede celkom iste pozitívne a plné nadšenia. Deti tieto technológie skrátka milujú. Otázkou, nielen u nás na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách EÚ však stále ostáva, ako pracovať s tabletom po didaktickej stránke.

Dňa 5. 6. 2014 sa v priestoroch Art Hotela Kaštieľ v Tomášove uskutoční konferencia venovaná práve práci s tabletom priamo na vyučovacej hodine. Svoje skúsenosti s tabletmi prednesú školy, ktoré s týmito technológiami pracujú už bezmála pol roka v rámci projektu Škola na dotyk. Cieľom konferencie, ktorá nesie názov Škola na dotyk LIVE je prezentácia výsledkov spomínaného projektu. Organizátori sľubujú bohatú diskusiu, ukážky z praxe, ako aj simuláciu vyučovacích hodín so žiakmi priamo na konferencii.

Účasť na konferencii je bezplatná, zabezpečená bude aj doprava z Bratislavy na miesto konania. Prihlásiť sa je potrebné čo najskôr, nakoľko počet účastníckych miest na konferencii je obmedzený. Viac informácii nájdete na webovom sídle projektu Škola na dotyk.

sekcia informatiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(MI) 

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač