Technológ roka

15. 05. 2014

(13.05.2014; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18.18; por. 4/4; - / Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: "Na Slovensku dnes oceňovali výskumníkov a vedcov. Za prínos vo vývoji energeticky úsporných riešení pri inteligentných budovách si cenu v súťaži Vedec roka v kategórii Technológ roka odniesol Michal Krajčík zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity, ktorý je aj ďalším hosťom dnešnej relácie. Dobrý podvečer a gratulujeme k oceneniu.

Pán Krajčík, vy ste Technológom roka za prínos vo vývoji energeticky úsporných riešení inteligentných budov. Odrazím sa od tohto. Čo robí budovy inteligentnými?"

Michal Krajčík, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity, (telefonát): "No, vo svete neexistuje jednotná definícia toho, čo je to inteligentná budova, a existuje mnoho ľudí, ktorí s týmto názvom nesúhlasí, pretože vravia, že budova nemôže byť inteligentná a inteligentný môže byť iba človek. Ďalším názorom je taký, že budova je taká inteligentná, ako jeho tvorca. Ja na svojich cvičeniach na úvodné zadanie dávam svojim študentom definovať, čo si myslia, čo je to inteligentná budova."

Jaroslav Barborák: "A čo si myslia?"

Michal Krajčík: "No, keď mám dvadsať študentov, tak väčšinou dostanem dvadsať rôznych odpovedí. To znamená, že každý človek si pod pojmom inteligentná budova predstavuje niečo iné. Teda keby som to mal ale konkrétne povedať, tak v našom ponímaní z hľadiska systémov techniky prostredia je inteligencia budovy, zjednodušene povedané, najmä zabezpečenie komfortného a zdravého prostredia pri optimalizácii spotreby energie."

Jaroslav Barborák: "Váš prístup, ktorý ocenili, je práve pri vývoji energeticky úsporných riešení týchto budov, a úspory dnes hľadáme všade. Čo to však v praxi znamená, ak šetríme energiu pri budovách?"

Michal Krajčík: "Je faktom, že v Európskej únii budovy využívajú okolo 40 percent energie. Z tohto celkového množstva energie pre budovy najviac sa spotrebúva na systémy techniky prostredia, to znamená v našich klimatických podmienkach je to najmä na vykurovanie, v teplejších klimatických podmienkach je to viac na chladenie, na klimatizáciu, ďalej na vetranie a osvetlenie."

Jaroslav Barborák: "Ako sa teda dá šetriť tá energia pri budovách?"

Michal Krajčík: "Podľa môjho názoru najlepšie sa tá energia dá šetriť ešte pri návrhu budovy. To znamená architektonickým riešením, správnou konštrukciou obalu a dostatočnou tepelnou ochranou budov."

Jaroslav Barborák: "Z toho mi vyplýva, že šetriť energiu je aj drahé teda."

Michal Krajčík: "Môže to byť drahé, áno. Z tých lacnejších riešení, by som povedal, že je to vlastne zmena správania užívateľov, na druhej strane, ak chceme vytvoriť energeticky úspornú budovu, väčšinou to znamená, že potrebujeme nejaké vyššie počiatočné investície. Je veľmi dôležité, keď navrhujeme úsporné budovy, prepočítať si, či sa nám tieto investície v nejakom časovom horizonte aj vrátia naspäť. Keby som mal povedať nejaký konkrétny príklad, vyžaduje sa a v budúcnosti sa bude vyžadovať vysoká tepelná ochrana budov. Je však otázka, či si človek môže dovoliť napríklad dodatočných 10, 20 centimetrov tepelnej izolácie."

Jaroslav Barborák: "Vzhľadom na čas, vy ste odborník na vnútornú klímu budov. Čo by však pomohlo klíme u nás vo vedeckej obci?"

Michal Krajčík: "Toto je vcelku ťažká otázka, ale čo by som si ja želal, aby teda v našej vedeckej obci panovali veľmi dobré vzájomné vzťahy medzi vedcami, aby inštitúcie viac spolupracovali navzájom, a aby vychovávali mladých perspektívnych výskumníkov, ale aby týchto výskumníkov vyberali nielen s ohľadom na ich vedecké predpoklady, ale aj s ohľadom na ich ľudské predpoklady."

Jaroslav Barborák: "A s ich inteligenciou potom príde aj inteligencia budov, však?"

Michal Krajčík: "Áno. Potom vlastne, ak sú dobré medziľudské vzťahy na pracovisku a celkovo vo vede, tak všetky problémy a úlohy sa dajú ľahšie riešiť."

Jaroslav Barborák: "Toľko Technológ roka Michal Krajčík. Ďakujeme pekne za rozhovor."

Michal Krajčík: "Ďakujem pekne. Dopočutia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(AO)

Kľúčové slová:
stavebné inžinierstvo, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač