Univerzita Komenského má 95 rokov

09. 05. 2014


(06.05.2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 28/30; Jana Masárová / Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: "Univerzita Komenského v Bratislave oslavuje deväťdesiatpäť rokov. Najvačšia a najstaršia slovenská univerzita prijme každoročne takmer osemtisíc študentov. V čerpaní eurofondov je spomedzi našich univerzít na prvom mieste, a to aj vďaka spolupráci so Slovenskou akadémiou vied."

Jana Masárová, redaktorka: "Deväťdesiatpäťročná Univerzita Komenského bola v čase svojho vzniku prvou vysokou školou, ktorá poskytovala vzdelanie v slovenskom jazyku. V súčasnosti má trinásť fakúlt, na ktorých ročne študuje viac ako dvadsaťosemtisíc našich študentov a takmer dvetisíc študentov z osemdesiatich krajín sveta."

Študent: "Škola stále postupuje ďalej, teraz sa dostala aj na lepšie priečky v rámci všetkých univerzít na svete, takže myslím, že je to úplne skvelé, že univerzita takto postupuje ďalej."

Študentka: "Ja som veľmi spokojná. Myslím si, že v rámci Slovenska je to jedno akože z najlepších rozhodnutí, ísť sem."

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského: "Viac získavame partnerov, je tu väčší záujem o spoluprácu vo vede a začíname sa tešiť, že máme aj vysoký počet zahraničných študentov."

Jana Masárová: "V počte europrojektov a obnose získaných peňazí z eurofondov je Univerzita Komenského úspešnejšia ako technické univerzity."

Michal Kaliňák, hovorca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: "Získala v priebehu siedmich rokov na tridsaťosem projektov sedemdesiatsedem miliónov eur v rámci nenávratných finančných príspevkov."

Jana Masárová: "Na druhom mieste skončila Žilinská univerzita s tridsiatimi štyrmi projektmi a viac ako šesťdesiatimi miliónmi eur (61 519 504 €). Po nej Technická univerzita v Košiciach, ktorá získala na tridsaťjeden projektov viac ako päťdesiatosem miliónov eur (58 722 169 €). Spolu dostali vysoké školy viac ako päťstotridsať miliónov eur. Rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta vidí prínos europrojektov najmä v spolupráci."

Karol Mičieta: "Najväčším úspechom, si myslím, je aj práve to, že sme dokázali aj v Bratislave veľmi intenzívne špičkové kolektívy dostať do spolupráce, že je tu veľmi silná prepojenosť medzi vysokými školami, ale aj medzi vysokými školami a akadémiou vied."

Jana Masárová: "Peniaze z eurofondov išli najmä na dobudovanie infraštruktúry a centrá excelentnosti, čo sú špičkovo vybudované pracoviská."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(AO)

Kľúčové slová:
vysoké školy

Tlač