Univerzita Komenského oslávi 95. výročie aj v Botanickej záhrade UK

02. 05. 2014

Bratislava, 2. mája 2014: Významné 95. výročie svojho založenia oslávi Univerzita Komenského v Bratislave (UK) aj v Botanickej záhrade UK, kde sa v dňoch 8. až 11. mája 2014 uskutoční narodeninový víkend.

Počas predĺženého víkendu (štvrtok až nedeľa) umožní Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave bezplatný vstup pre mládež, študentov a dôchodcov. Dospelí návštevníci budú mať počas narodeninového víkendu 50-percentnú zľavu z ceny vstupného. Navyše, všetci návštevníci záhrady, ktorí predložia preukaz študenta UK, zamestnanca UK alebo index z UK, dostanú malý darček.

„Narodeninový víkend našej národnej alma mater v Botanickej záhrade UK je darčekom nielen pre akademickú obec Univerzity Komenského, ale aj pre širokú verejnosť,“ pozýva do záhrady rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Botanická záhrada UK bude otvorená denne od 9.00 do 18.00 hod. (posledný vstup je o 17.30 hod).

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy

Tlač