Veda v CENTRE: Bio/eko/plasty – exit z doby plastovej...?

12. 05. 2014


prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
Ústav polymérov SAV v Bratislave

Vo štvrtok 29. mája 2014 o 17. 00 hod. bude hosťom vedeckej kaviarne v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave popredný slovenský vedec a uznávaný chemik prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., z Ústavu polymérov SAV v Bratislave. Venuje sa základnému i aplikovanému výskumu v oblasti nových materiálov na báze plastov. Už vyše 20 rokov sa zaoberá výskumom bioplastov.

Témou vedeckej kaviarne je história a súčasný stav v poznaní a aplikáciách biodegradovateľných a kompostovateľných bioplastov. Ide o nový typ ekologického plastového materiálu vyrobeného z obnoviteľných zdrojov, ktorý je schopný rozložiť sa v biologickom prostredí až na 95 percent. Prof. Chodák je jedným z pôvodcov tejto myšlienky v tíme slovenských vedcov a výskumníkov, ktorý sa zaradil medzi svetovú špičku vo vývoji bioplastov na báze obnoviteľných zdrojov. Technológia biodegradovateľných plastov, vyvinutá na Spoločnom pracovisku Ústavu polymérov SAV a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, získala doteraz už tri prestížne ocenenia, z toho dve medzinárodné.

V májovej Vede v CENTRE pod názvom Bio/eko/plasty – exit z doby plastovej...? sa dozvieme, do akej miery sú plasty hrozbou pre naše životné prostredie. Prof. Chodák vo svojej prednáške objasní podstatu bio-ekologických plastov, ich prednosti ale aj nedostatky. Bude prezentovať súčasný stav výskumu v tejto oblasti na Slovensku, ako aj perspektívu jeho rozvoja v blízkej budúcnosti.

Veda v CENTRE, ktorej organizátorom je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, sa koná v konferenčnej sále CVTI SR, II. posch., Lamačská cesta 8/A, Bratislava, Patrónka. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

(MB)

Foto: CVTI SR

Kľúčové slová:
chemické inžinierstvo, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač