Vedcom roka 2013 sa stal Stanislav Tokár

16. 05. 2014

(13. 5. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Publicistika; 11.13; por. 1/1; Ľubica Hargašová, Hana Rapantová)

Hana Rapantová, moderátorka: „Vedec roka 2013 – pod týmto názvom sa približne pred hodinou v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave začalo slávnostné podujatie, na ktorom si prevzal ocenenie nielen najúspešnejší vedec, ale aj technológ či mladý výskumník. Na podujatí je aj Ľubica Hargašová, dobrý deň. Už vieme, kto sa stal Vedcom roka 2013?"

Ľubica Hargašová, redaktorka: „Pekný deň. Podujatie sa práve skončilo a ja mám pri sebe troch ocenených, takže to znamená, že už poznáme ich mená, hneď vám ich predstavím. Vedcom roka 2013 sa stal doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, ktorý vlani so svojim tímom dokončil výskum v oblasti top kvarku. Výsledky jeho tímu boli ocenené aj v zahraničí. Pán docent, čo myslíte, prečo vás sledovalo zahraničie a chcelo vedieť, kedy už skončíte?"

Stanislav Tokár, Vedec roka SR: „Myslím si, že preto, že to top kvark sa považuje za kľúč v tzv. novej fyzike, ktorá si nárokuje alebo chce vysvetliť také záhady vesmíru ako je tmavá hmota, ako je baryónová asymetria, teda asymetria medzi látkou a antilátkou, vďaka ktorej tento svet existuje."

Ľubica Hargašová: „Tak to je výborné, že sa vám to podarilo rovno minulý rok skončiť a mohli ste dnes prebrať ocenenie. Cenu za celoživotné dielo dostal prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc. Pán profesor, vy ste sa dlhé roky venovali reumatológii. Koľko rokov to bolo?"

Jozef Rovenský, Uznanie za celoživotné dielo v SR: „Bolo to okolo 40 rokov a venujem sa jej dodnes s veľkou radosťou a entuziazmom."

Ľubica Hargašová: „Čo poviete na dnešné ocenenie?"

Jozef Rovenský: „Je fantastické, bol som veľmi pozitívne prekvapený a ma to stimuluje pre ďalšiu prácu."

ĽuĽubica Hargašová: „Technológom roka sa stal Ing. Michal Krajčík, PhD. zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Cenu dostal za prínos k vývoju energetických a úsporných riešení v oblasti systémov techniky prostredia nových a obnoviteľných budov. Ďalším oceneným bol aj prof. Ing. Tomáš Sabol, Csc. z košickej univerzity, ktorý získal ocenenie za umelú inteligenciu. No a Mladým výskumníkom roka je Mgr. Michal Pitoňák, PhD. z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Čo myslíte, prečo porota práve vybrala vás? Viem, že bolo prihlásených až 40 odborníkov, čo ich zaujalo?"

Michal Pitoňák, Mladý výskumník roka SR: „Nemôžem to vedieť určite, ale tipujem, že to bol počet tých zahraničných publikácií a citačný ohlas na ne."

Ľubica Hargašová: „Veľmi sa mi páčilo dnešné vystúpenie odborníkov, ktorí tu boli a hovorili, že toto podujatie je aj preto, aby sme si tých vedcov tuná udržali, aby sme ich ocenili. Niektorí nemajú podmienky na výskum a predsa robia, niektorí hľadajú peniaze, zháňajú ich. Tak dúfam, že bude aj ďalší ročník, a že aj takýmto spôsobom sa vedci udržia. To by nám mohla povedať Andrea Putalová z Centra vedecko-technických informácií."

Andrea Putalová, Centrum vedecko-technických informácií: „Ja verím, že 18. ročník bude, a samozrejme, všetci, ktorí sme tu, a nielen tí, ale všetci, ktorí majú radi vedu a robia v oblasti vedy a techniky budú bojovať za to, aby tu mladí ľudia a mladí vedci, a teda vedecká komunita rástla a zostala."

Ľubica Hargašová: „Čo poviete na to dnešné stretnutie, bolo veľmi dôstojné a veľmi krásne."

Andrea Putalová: "Ja za organizátorov som spokojná, môžem povedať. Otázka je to skôr na kolegov a ocenených, ale verím, že spokojnosť bola na všetkých stranách."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
osobnosti vedy

Tlač