Vedec roka 2013

13. 05. 2014

Bratislava, 13. 5. 2014: Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizoval tento rok 17. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy – Vedec roka SR 2013. Tento ročník súťaže sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo dňa 13. 5. 2014 o 10.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič, ktorý predniesol príhovor a zároveň odovzdal cenu Vedec roka SR 2013. Generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., privítal na podujatí všetkých zúčastnených a zároveň odovzdal cenu Mladý výskumník roka SR. Predseda SAV, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., odovzdal cenu Uznanie za celoživotné dielo a prezident ZSVTS, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING., odovzdal cenu Technológ roka 2013. Cenu Za výsledky v programoch EÚ odovzdal zástupca hodnotiacej komisie Vedec roka 2013 prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže sa zúčastnili aj zástupcovia hlavných partnerov tejto súťaže spoločnosť Novartis a Duslo. Okrem nich sa na podujatí zúčastnili aj zástupcovia ostatných partnerov podujatia, ktorými boli spoločnosti SVOP, Datalan, INFOkey.sk a Bayer. Mediálnymi partnermi Vedca roka SR 2013 boli Parlamentný kuriér a Quark. Za podporu podujatia vyjadrujeme veľké poďakovanie všetkým partnerom.


Zľava: Tomáš Sabol, Jozef Rovenský, Michal Krajčík, Stanislav Tokár a Michal Pitoňák

Za rok 2013 ocenenia získali nasledujúce osobnosti:

V kategórii Vedec roka SR:

doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave. Ocenenie bolo udelené za významný a originálny príspevok vo fyzike vysokých energií, predovšetkým v oblasti hľadania Higgsovho bozónu a určenia náboja top-kvarku.

V kategórii Technológ roka SR:

Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ocenenie bolo udelené za dosiahnuté významné výsledky v oblasti vnútornej klímy budov.

V kategórii Mladý výskumník roka SR:

RNDr. Michal Pitoňák, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. Ocenenie bolo udelené za presný, kvantovochemický výpočet nekovalentných komplexov, so zameraním na biologicky významné molekuly, akými sú napríklad DNA alebo proteíny.

V kategórii Uznanie za celoživotné dielo v SR:

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, Národný ústav reumatických chorôb. Ocenenie bolo udelené za vynikajúce výsledky medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu reumatologických ochorení vo vyššom veku, úspešné riešenie projektu Polymyalgia reumatika a temporálna artritída – význam faktorov podieľajúcich sa na závažnosti priebehu ochorení.

V kategórii Za výsledky v programoch EÚ:

prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach.Ocenenie bolo udelené za výsledky v oblasti znalostných technológií s podporou informačných a komunikačných technológií a za medzinárodné uznanie v európskej výskumnej komunite v predmetnej oblasti.

Foto: Ing. Alena Oravcová
kliknutím na foto získate plnú veľkosť

Fotogaléria z podujatia na portáli NCP VaT

(CVTI SR)

Kľúčové slová:
osobnosti vedy

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač