Veľká súťaž pre učiteľov – piaty víťaz

12. 05. 2014

V poradí už piatemu výhercovi v jedinečnej súťaži pre slovenských učiteľov gratulujeme a prajeme šťastný let do Milána!

Ďalšou cenou za aktivitu učiteľov v mesiaci máj je letecký zájazd do Londýna.

Londýn je hlavným a najväčším mestom Anglicka a Spojeného kráľovstva. Predstavuje kozmopolitný mix prvého a tretieho sveta. Je to kráľovské mesto plné kontrastov, a zároveň najväčšie finančné centrum sveta. Čo treba v Londýne vidieť? Westminsterský palác – sídlo britského parlamentu, pamiatka UNESCO, od roku 1066 miesto korunovácie anglických panovníkov. Big Ben – ľudový názov pre vežu na severovýchodnom konci Westminsterského paláca. Názov Big Ben bol odvodený podľa zvonu, ktorý je vo veži umiestnený. Tento zvon odbíja vždy celú hodinu s presnosťou jednej sekundy. Teórie o vzniku mena Big Ben sa rôznia. Podľa jednej teórie bol zvon pomenovaný po jednom zo staviteľov paláca Sirovi Benjaminovi Hallovi, a podľa druhej po zápasníkovi a boxerovi z 19. storočia Benovi Cauntovi. Buckinghamský palác – oficiálne sídlo kráľovnej, najslávnejší kráľovský palác v Londýne, miesto národných osláv, ale aj kríz. Kostol Temple – oáza pokoja v ruchu veľkomesta, bývalý súd rádu templárskych rytierov, ide o miestny románsky kostol – jednu z najstarších stavieb Londýna. Tower of London – stredoveká, 900 rokov stará, pôvodná kráľovská pevnosť na Temži, sú tu uschované korunovačné klenoty, chránené gardou Beefeaters a UNESCO-m. Tower Bridge – zdvíhací most nad riekou Temža, londýnska ikona postavená v 19. storočí, vo vežiach možno vidieť miestnosti s pôvodným zdvíhacím mechanizmom.

O všetkom ostatnom, čo sa dá ešte v Londýne navštíviť, resp. zažiť si prečítajte na vzdelávacom portáli pre učiteľov Planetavodomosti.iedu.sk v časti Novinky.

Nezabúdajte, že s portálom Planetavedomosti.iedu.sk môžete letieť do celého sveta!

sekcia informatiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(MI)

Kľúčové slová:
súťaže, vzdelávanie

Tlač