Vymysli, natoč a vyhraj!

06. 05. 2014

V rámci Festivalu vedeckých filmov FVF 2014, ktorý sa uskutoční po prvýkrát na Slovensku počas celoslovenského Týždňa vedy a techniky v novembri tohto roku, sa bude konať aj súťažná prehliadka krátkych filmových diel o vede a technike.
Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci alebo kolektív tvorcov, ktorí prostredníctvom svojich vlastných krátkych filmov priblížia vedu a techniku okolo nás atraktívnym, zábavným, hravým, edukačným či iným spôsobom.

Neváhaj a toč na kameru, mobil či fotoaparát a vytvor svoje vlastné krátke hrané, animované, dokumentárne či iné filmové dielko, ktoré bude mať najviac 3 minúty. Zapojiť sa môžeš do troch vekových kategórií – do 12 rokov, od 13 do 18 rokov a od 19 do 30 rokov. Svoje súťažné dielo potom zaregistruj prostredníctvom elektronickej prihlášky na webovej stránke www.fvf.cvtisr.sk a odovzdaj do 30. septembra 2014 prostredníctvom online úschovne dostupnej na stránke www.fvf.cvtisr.sk.
Organizačný výbor súťaže v spolupráci s hodnotiacou komisiou vyberie víťazné filmy vo všetkých troch kategóriách. Vyhlasovanie víťazov súťaže sa bude konať na záverečnom ceremoniáli v rámci Festivalu vedeckých filmov, dňa 15. 11. 2014.

Podrobné podmienky a ďalšie pravidlá súťaže pre záujemcov nájdete na našej festivalovej stránke www.fvf.cvtisr.sk.

Viac informácií o projekte nájdete na www.fvf.cvtisr.sk, www.ncpvat.sk a http://popvat.cvtisr.sk/.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač