Výstava mikrofotografií Biomimetika – inšpirácia prírodou

14. 05. 2014

Pozývame Vás na výstavu mikrofotografií Biomimetika – inšpirácia prírodou. Výstavu si môžete pozrieť vo vestibule Fakulty architektúry STU, Námestie slobody 19.Termín otvorenia výstavy je od 23. 5. – 6. 6. 2014 v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Prírodu vnímame väčšinou v takých rozmeroch, ktoré nám umožňuje naše ľudské oko. Rastlinný alebo živočíšny objekt si môžeme pozrieť zväčšený pod lupou alebo mikroskopom. Vtedy objavíme nové štruktúry objektov. Vedecké odvetvie inšpirované prírodou, zaoberajúce sa vytváraním materiálov, alebo konštrukcií odpozorovaných z mikrosveta sa nazýva Biomimetika. Zaujímavé fotografie vznikajúce pri štúdiu mikro až nano-štruktúr biologických objektov prináša výstava Biomimetika.

Plagát výstavy

Kolektív NCP VaT

(MI)

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač