Žiaci učili učiteľov

02. 05. 2014

(30. 4. 2014; Televízna stanica Markíza; Prvé Televízne noviny; 17.00; por. 7/11; ŽATKO Peter)

Moderátor: „Prišli sme k vám zbierať inšpiráciu a učiť sa. Radi by sme mali podobné vybavenie ako vy. Toto nadšenie neskrývali učitelia z Kene. V našich školách sa učia a spoznávajú to, čo v chudobných afrických častiach nemajú."

P. ŽATKO, redaktor: „Po slovenských školách chodia piati africkí učitelia už niekoľko dní. S úžasom sledujú systém a hlavne vybavenie škôl."

David OGIGA, učiteľ z Kene: „Dizajn my vôbec nemáme v našich školách, ale teraz vďaka spolupráci toto je niečo, čo by sme veľmi radi priniesli aj do našich škôl."

P. ŽATKO: „A tak sa mladí dizajnéri na chvíľu stali učiteľmi. Žiaci učili učiteľov."

Chris MWAWANA, riaditeľ školy v Keni: „Ja som taký nadšený, že vidím tú inováciu, čo a ako robia tí mladí ľudia. Tí chlapci a dievčatá majú potenciál."

P. ŽATKO: „Riaditeľ už má jasno v tom, čo urobí, keď sa vráti domov."

Chris MWAWANA: „Keďže som riaditeľ, môžem jednoduchšie zapracovať do vyučovania viac praktických hodín."

Mária VAVREKOVÁ, učiteľka: „Myslím si, že rozprávať teraz v triedach, kde učím geografiu, o Keni, bude niečo iné, lebo tu bol konkrétny človek, ktorého sa dalo dotknúť, s ktorým dokonca naše dievčatá tancovali."

P. ŽATKO: „Všetci ale čakali na to, ako africkí učitelia zareagujú na diela mladých návrhárov. Z Kene poslali látky aj materiál a dnes chceli vidieť, čo z toho vzišlo."

Fridah NJERU, učiteľka z Kene: „Cítila som sa ako doma, je to veľmi podobné našim tradíciám v Keni."

David OGIGA: „Cítil som, že nám rozumejú, vedia o našej móde, kultúre a spôsobe nášho života."

P. ŽATKO: „Učiteľov čaká ešte niekoľko ďalších škôl, no už teraz vedia, že to nebola pre nich zbytočná cesta."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač