Ďalšia aktívna pani učiteľka sa pozrie do Londýna

10. 06. 2014

Už v poradí šiestou víťazkou súťaže pre pedagógov využívajúcich digitálne učivo Planéta vedomostí sa stala pani učiteľka Mária Štefanidesová zo Základnej školy P. O. Hviezdoslava v Trstenej. Za aktívnu prácu s portálom planetavedomosti.iedu.sk a tvorbu vlastných on-line vzdelávacích materiálov s nástrojom tuul.sk vyhrala pobyt pre dve osoby na tri dni v hlavnom meste Veľkej Británie - Londýne.

Veľká súťaž pre učiteľov pokračuje aj v júni a tentoraz sa víťaz alebo víťazka bude môcť tešiť z výletu do nórskeho Osla. Do žrebovania o výhru postupuje vždy 50 pedagógov s najväčším počtom vytvorených úloh a TUULov za predchádzajúci mesiac, teda jún 2014. Meno náhodne vyžrebovaného učiteľa či učiteľky bude zverejnené vždy k 5. dňu nasledujúceho mesiaca.

Na zapojenie sa do súťaže je treba splniť jasne stanovené podmienky. Ide o získanie prístupu na portál planetavedomosti.iedu.sk, účasť na odbornom metodickom školení k digitálnemu obsahu Planéta vedomostí alebo didaktickej dielne ako nadstavbe týchto školení. Ďalšou je aktivita a tvorba úloh pre žiakov s týmto obsahom, ako aj tvorba a zdieľanie vlastných on-line vzdelávacích materiálov s nástrojom tuul.sk.

Organizačne aj finančne súťaž zastrešujú dodávatelia portálu Planéta vedomostí. Bližšie informácie o súťaži sú dostupné na stránke www.planetavedomosti.iedu.sk, ako aj na stránke projektu na Facebook-u.

sekcia informatiky MŠVVaŠ SR

(AO)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač