Detská univerzita 2014 TU v Košiciach

30. 06. 2014

logo DU TU KosiceUž po deviatykrát prichádza Technická univerzita v Košiciach s možnosťou priblížiť vysokoškolský život deťom 3. – 8. ročníka základných škôl, s cieľom zoznámiť ich nielen s fungovaním a organizáciou univerzity, ale podporiť ich záujem o vedu a techniku.


Do programu letných aktivít sú zapojené všetky fakulty univerzity. Ponúkajú pestrú škálu aktivít vzdelávacích a výskumných, s ktorými sa deti môžu zoznámiť. Detská univerzita umožňuje žiakom základných škôl priblížiť univerzitný život, sprístupniť vedu a prebúdza záujem o rozširovanie obzorov v metropole výskumu a vzdelávania východného Slovenska.


1. turnus: 07. 07. 2014 – 11. 07. 2014, deti 3. – 5. ročníka,

2. turnus: 14. 07. 2014 – 18. 07. 2014, deti 6. – 8. ročníka.


Účastnícky študijný poplatok pre rok 2014 je 50 EUR/dieťa. Všetky potrebné informácie budú uvedené v prihláške, ktorú vygeneruje IS po prihlásení dieťaťa (poplatok neuhrádzajte, ak bude dieťa prihlásené ako „Náhradník").

Jednotlivé aktivity programu sa realizujú v laboratóriách, ateliéroch a v prednáškových miestnostiach TUKE, ako aj u partnerov. Projekt má charakter denného tábora. Účastníkom je počas realizácie projektu zabezpečené stravovanie v študentskom stravovacom zariadení TUKE, pitný režim a pedagogický dozor. Deti dostanú tričká rôznych farieb s logom projektu, čím budú rozdelené do 6 skupín aj vizuálne odlíšených. Každá skupina má po celú dobu trvania projektu animátorov z radov študentov TUKE, nápomocných pri koordinácii detí, najmä pri presunoch v rámci štruktúry programu, a pod. Aktivity sú naplánované od 8.00 hod. do 16.00 hod. Detská univerzita sa ukončí slávnostnou promóciou a odovzdaním diplomov o absolvovaní DU, za prítomnosti najvyšších predstaviteľov akademickej obce, partnerov, rodičov a príbuzných.

banner DU TU KOsice

Zdroj:

Detská univerzita TU v Košiciach

Program

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač