Digitalizácia má úspech

10. 06. 2014

(09. 06. 2014; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 3/13; Tomáš Kostelník/Zuzana Závodská)

Zuzana Závodská, moderátorka: „Žiaci sa pripravujú na digitalizáciu vyučovania, potvrdzujú to výsledky pilotného projektu – Škola na dotyk. V rámci neho sa na desiatich školách testovala výučba pomocou tabletov a interaktívnych tabúľ."


Tomáš Kostelník, reportér TA 3: „Do projektu na testovanie digitalizácie škôl sa zapojilo takmer tisíc žiakov a stovka pedagógov. Väčšina sa zhodla v tom, že nové technológie prinášajú pozitívne výsledky."


Peter Pellegrini, digitálny líder SR, štátny tajomník MF SR: „Digitalizácia vyučovacieho procesu je absolútne tá správna cesta, to vzdelávanie je pre deti zaujímavejšie, potvrdzujú to nielen samotní žiaci, ale aj pedagógovia."


Monika Ružeková, učiteľka biológie: „Myslím si, že je možné tieto technológie rozšíriť nielen na predmety ako biológia, ktorú som mala možnosť ja testovať, ale na všetky všeobecnovzdelávacie predmety, dokonca i výchovu."


Katarína Kuricová, učiteľka matematiky a informatiky: „Myslím si, že tablety nám pomohli hlavne v tom, čo nám krieda s tabuľou neumožňovala."


Radomír Masaryk, psychológ: „Niektorí žiaci sú hyperaktívni, niektorí žiaci sú pomalší, niektorí sú rýchlejší. A práve tieto technológie umožňujú individuálny prístup."


Tomáš Kostelník: „Výsledky pilotného projektu hovoria jednoznačne v prospech digitalizácie škôl. Najväčšie otázniky však vyvoláva to, ako učitelia zvládnu prechod na nové technológie."


Peter Pellegrini: „Enormná priorita naša a hlavná je práve dovzdelať pedagógov, a preto tie jednotlivé krajské centrá ministerstva školstva sa momentálne sústredia na výučbu, školenie a vzdelávanie pedagógov, aby potom od septembra vedeli s touto technikou pracovať."


Ján Machaj, riaditeľ N. O. Edulab: „Veľmi radi by sme pokračovali v druhej fáze, chceme v rámci nej sprístupniť know-how, ktoré vzniklo v školách, ostatným, aby teda mali možnosť sa aj ostatné školy naučiť, ako používať tablety vo výučbe."


Tomáš Kostelník: „Od septembra by sa do slovenských škôl malo dostať 20-tisíc tabletov a takmer 4-tisíc interaktívnych tabúľ. Jedna zo škôl, ktorá prejde digitalizáciou, je aj v Brodne."


Emília Sidorová, riaditeľka ZŠ Žilina-Brodno: „Je to určite výzva pre nás, nielen pre kolegov, ale aj vlastne pre žiakov a myslím, že aj pre rodičov, pretože všetci si budeme musieť zvykať na predsa len trošku iný prístup vo vyučovaní v škole aj doma pri domácej príprave."


Tomáš Kostelník: „S použitím nových technológií sa môže vyučovanie zefektívniť a priblížiť tak trendom 21. storočia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač