Digitálny podpis

06. 06. 2014

(1. 6. 2014; Televízna stanica TA 3; Svet technológií; 17.45; por. 4/5; Harry Gavendová / Ľubo Straka)

Ľubo Straka, moderátor: „Hoci pri podpisovaní zmlúv klasické pero a papier tak rýchlo nevymiznú, čoraz častejšie sa stretávame aj s digitálnou formou podpisu. Najčastejšie napríklad pri finančných inštitúciách, alebo pri mobilných operátoroch. No a vďaka technológii a výhodám digitálneho vlastnoručného podpisu by sa mohlo takéto riešenie presadiť aj na iné miesta."

Harry Gavendová, redaktorka: „Podpis je záväzným vyjadrením vôle a okolo jeho písomnej formy sa za stáročia sformovali všeobecne akceptované procesy. Aj do tejto oblasti však prenikajú moderné technológie. Donedávna bol pri bezpapierovom podpisovaní jedinou alternatívou tzv. elektronický podpis s digitálnym certifikátom. Umožňuje podpisovanie aj na diaľku, no vyžaduje si vlastníctvo certifikátu, teda zariadení pre jeho ukladanie a použitie. Jednoducho je to náročnejší proces a v praxi ťažšie využiteľný. Na svete je však aj digitálny vlastnoručný podpis, ktorý používa klasický spôsob podpisovania rukou, akurát je prenesený do digitálnej podoby."

Leo Barysz, produktový manažér PosAm: „Vlastnoručný digitálny podpis je lepší oproti elektronickému podpisu v tom, že vieme identifikovať tú osobu v základe jej identity prenesenej do digitálneho vlastnoručného podpisu."

Harry Gavendová: „Pri digitálnom vlastnoručnom podpise ide o podpis na digitálnu podložku v reálnom čase. Práve špeciálna podložka či tablet ich potom prekladá z analógovej do digitálnej formy. Použiť sa dajú rôzne technológie. Od tých, povedzme, hračkárskych, ktoré sú schopné znamenať iba obrázok ako podpis vyzerá, a užívateľovi nič nezobrazujú, až po tie najprepracovanejšie, ktoré zaznamenávajú aj množstvo fyzikálnych vlastností podpisu, a používateľ vidí celý dokument a vie čo podpisuje."

Radoslav Viskupič, riaditeľ pre banky PosAm: „Ten tablet nezaznamená len grafický obraz, ale zároveň aj moje správanie sa pri podpise, ako je tlak, sklon pera, prerušenie, rýchlosť podpisu, a na základe toho vznikne profil, ktorý jednoducho je uložený v podpise ako takom."

Harry Gavendová: „Parametrov podpisu je približne dvadsať a svojou povahou kopírujú to, čo využívajú na forenznú analýzu písma i znalci. Na základe takto zosnímaného podpisu je dokonca možné pri použití vhodnej technológie aj v reálnom čase potvrdiť, či sa jedná o podpis pravý, alebo nie. Používa sa na to inteligentný softvér s patentovanými samourčiacimi algoritmami, ktoré sú schopné vyhodnotiť aj isté odchýlky medzi podpismi toho istého človeka."

Radoslav Viskupič: „Každý podpis je iný. Inak sa podpisujete, ale vaše zvyklosti sa do tohto podpisu prenášajú, to znamená, že tá odchýlka od tej zhody je do istej miery garanciou toho, že ten podpis je unikátny, ale zároveň ak tá odchýlka nepresiahne nejaká hodnotu, je garanciou toho, že došlo k zhode."

Harry Gavendová: "Zaujímavosťou však je, že napriek vysokej miere istoty pri rozhodovaní o pravosti podpisu nie je digitálny vlastnoručný podpis považovaný za biometrický údaj."

Radoslav Viskupič: „Naša legislatíva definuje biometrický údaj ako jednoznačný a nezameniteľný, určujúci danú osobu. V prípade podpisu, keď tak nie je, jedná sa o slabú biometriu."

Tomáš Mičo, odborník na ochranu údajov: „Kým takýto vlastnoručný digitálny podpis nepovažujeme za biometrický údaj, tak jeho nasadenie do prevádzky u prevádzkovateľa nevyžaduje nejaké zásadné kroky, a čo sa týka vyhovenia požiadavkám legislatívy."

Harry Gavendová: „A nie sú potrebné ani zásadné zmeny v už existujúcich prevádzkach, v procesoch, alebo v správaní používateľov. Bežne dostupné sú aj zariadenia pre snímanie podpisov. S týmto podpisom sa dá pracovať aj na niektorých mobilných zariadeniach, ako sú tablety či smartphony."

Tomáš Mičo: „Takisto cez jednoúčelové zariadenia, ktoré sa najčastejšie využívajú na pobočkách, na prepážkach, čo sú špecializované tablety pre masové použitie."

Harry Gavendová: „Ak už máme zosnímaný podpis a vieme, že je pravý, môžeme ho použiť na podpis dokumentu. Samozrejme v digitálnej podobe. V tomto roku sú teda k textu dokumentu pripojené digitálne dáta z podpisu. Vyjadrenie vôle v elektronickom dokumente však musí byť dôveryhodné. Pri podpise papiera a odnesení si svojho rovnopisu má každý istotu, že jeho podpis je práve tam, kde má byť, a nič v texte sa zmeniť nedá. A túto istotu treba zabezpečiť aj v digitálnej podobe. Stará sa o to kryptovanie a digitálne podpisovanie celého dokumentu, alebo jeho častí. Toto zaručuje, že akákoľvek manipulácia s obsahom alebo podpisom je takmer nemožné a hlavne odhaliteľná."

Katarína Avendáš, business development manager: „To je tá výhoda toho podpisu, že sa vie identifikovať osoba v dokumente elektronicky a prináša o konkrétne benefity, uľahčenia, zjednodušenia procesov a finančné výhody pre spoločnosť."

Harry Gavendová: „Ak to teda zhrnieme, vyzerá to, že digitálny vlastnoručný podpis má pred sebou svetlú budúcnosť. Jeho nasadenie, aj použitie je jednoduché a veľmi široké. Technológia sa pritom stále zdokonaľuje, a tak sa určite dočkáme aj masového rozšírenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy, informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač