Dizajn

05. 06. 2014

(30. 5. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Pozor, zákruta!; 13:10; por. 3/5; Milan Jeluš)

Milan Jeluš, moderátor: „Dizajn je oblasť, ktorá osciluje medzi umením a remeslom. Priemyselný dizajn vychádza zo základnej požiadavky, že návrh musí byť vyrobiteľný, takže spojenie s technikou je jasné. Automobilový dizajn sa síce u nás učí, ale napríklad bývalí študenti významného architekta Štefana Kleina sa uplatňujú viac v zahraničí ako doma. K nim patrí aj Maroš Schmidt. Ten sa vrátil zhodou okolností domov a pracuje ako kurátor nedávno vzniknutého múzea dizajnu, patriaceho pod centrum dizajnu. Opýtal som sa ho aj na názor na súčasný dizajn a na to, ako sa môže mladý dizajnér uplatniť a či má dnes väčšie možnosti napríklad s novými počítačovými programami, ako navrhovať tvary na fyzických modeloch."

Maroš Schmidt, dizajnér: „Musím hlavne povedať to, čo málokto dnes hovorí, že žijeme dobu toho najkrajšieho dizajnu. To si vždy uvedomíme až po dvadsiatich rokoch. Ale ja tým, že sa teda, ako by som povedal pejoratívne, hrabem v tom dizajne, tak vnímam tie súvislosti a okolnosti a dnes sa robí nádherný dizajn. Čo sa týka toho, že či dizajnér má dnes viac možností a či je lepšia situácia, dá sa povedať, že áno, vo všeobecnosti. Súvisí to aj s tým, že napríklad veľakrát sme sa vyhovárali na Čínu, na Poľsko, dnes je situácia znova trošku iná. My sme už možno tak lacní, ako Čína, dá sa povedať. Ale to je, čo sa týka výroby. Čo sa týka toho bežného dizajnu, v automobilovom priemysle máme výsledky Juraj Mitro, ďalej je tu projekt Brutal napríklad, ktorý sledujeme v sociálnej sieti, športové auto. To znamená, strašne veľa sa toho dá a je to súhra takýchto okolností technológie, ďalej všeobecne možností, ktoré máme, ktoré nám ponúka ten systém, ktorý je. Je tu, musíme si priznať, oproti socializmu, kde bola plánovaná ekonomika, kde boli politické rôzne direktívy, dnes je tu sloboda. Čiže ak sa niekto rozhodne robiť auto, tak mu v tom v podstate nikto, okrem financií, brániť nebude a tie financie sa taktiež dajú zohnať.

Dospeli sme do určitého štádia, hoci si môžeme hovoriť, že je kríza a že je kríza hodnôt a kríza financií, ale dnes sa automobil na Slovensku urobiť dá. Ako vravím, technológie a možnosti sú. Dá sa prenajať pozemok, dá sa uzavrieť kontrakt so zahraničím. Nikto nikomu nebráni, ba naopak. Ale ono by to chcelo ešte väčšiu podporu, a ja poviem, štátu, nebojím sa to povedať. Lebo ten, kto vraví, že štát má mať úlohu iba štatistu, a prípadne nejaké úrady, tak sa podľa mňa mýli. Pretože ak chceme urobiť zo Slovenska naozaj krajinu, kde vedomosti sa snúbia s estetikou, a to je ten dizajn napríklad, a nie montážnou linkou, hoci ja si vážim každého robotníka a bez nich by tie autá ani neboli, tak musíme investovať do vzdelania, čo je základ, aj do tých technológií a do uľahčenia podnikania, dajme tomu, prípadne štátnej pomoci. Hoci sa hovorí, že tá môže byť aj negatívna. Ale v tejto oblasti, napríklad automobilový dizajn možno si niekto myslí, že je to vlastne sekundárne, ale pre mňa osobne je to veľmi dôležité by sa to dalo. Pretože ešte stále sú tu ľudia, ktorí sú mimoriadne dobre vzdelaní z hľadiska rôznych technológií, konštrukcií a takých tých starých princípov, ako sú, ja neviem, od zvárania, cez obrábanie kovov a tak ďalej, ale tá generácia vymiera. Jednoducho tu sa viacej trochu učia, alebo dáva sa dôraz na tie najnovšie technológie, ale tie staré sú taktiež veľmi dôležité. A určite mnohí vedia, že napríklad zváračský ústav, to bola svetová špička, dnes je to problematické. Ďalej rôzne kovospracujúce podniky, závody. Ale je to v takom zvláštnom stave, kedy je veľmi ťažké dať niečo dokopy. A ja si osobne myslím, že ten štát by v tomto mohol zohrať úlohu toho iniciátora."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
stavebné inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač