Do Zvolena zavítal rakúsky architekt, dizajnér Wolfgang Haipl

23. 06. 2014

(16. 6. 2014; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 9/17; Ján Sabol, Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka: Do Zvolena zavítal rakúsky architekt, dizajnér Wolfgang Haipl, ktorý ako pedagóg na tamojšej Technickej univerzite významnou mierou ovplyvnil nábytkový dizajn na Slovensku. Práve Technická univerzita vo Zvolene je jedinou vysokou školou v Čechách a na Slovensku, ktorá sa dlhodobo, už vyše 25 rokov, zaoberá tvorbou nábytku a interiéru."

Ján Sabol, redaktor: „Dnes už 76-ročný rakúsky architekt spomína na spoluprácu so Slovenskom v dobrom."

Wolfgang Haipl, rakúsky architekt, dizajnér (preklad z nemčiny): „Nenazýval by som to len spolupráca, je to už 25 rokov. Slováci sú mojimi susedmi a priateľmi. Som šťastný, že som s nimi mohol stráviť veľmi pekné dni. Celkom osobitne s profesormi tu vo Zvolene."

Ján Sabol: „Haipl znamenal pre výučbu dizajnu nábytku na Slovensku veľmi veľa. Pokračuje profesor Juraj Veselovský z Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov na Technickej univerzite vo Zvolene."

Juraj Veselovský, Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov na Technickej univerzite vo Zvolene: „Už od začiatku 90. rokov pôsobil na katedre ako pedagóg, podieľal sa na založení študijného programu Interiérová tvorba a poradenstvo, ktorého výučba začala v roku 1993."

Ján Sabol: „Do roku 2005 vyštudovalo v danom odbore vyše 200 poslucháčov, ktorí sa uplatnili v praxi, medzi nimi aj pedagógovia Veronika Kotradyová a Dušan Kočlík na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave."

Veronika Kotradyová, Fakulta architektúry STU v Bratislave: „Ako jeho jedna z prvých študentiek práve vo Zvolene som sa od neho naučila pristupovať k tvorbe, materiálom s úctou a hľadať za tým ozaj ten skrytý pôvab a čaro detailu."

Dušan Kočlík, Fakulta architektúry STU v Bratislave: „Bol to môj učiteľ a toto je asi to hlavné, že som sa od neho veľa naučil a chcel by som sa raz dostať na tú úroveň, na ktorej je on, lebo myslím, že ešte oproti nemu nielen ja, ale veľa mojich kolegov máme svoje rezervy."

Ján Sabol: „Pre Rádio Lumen Ján Sabol."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač