Dohoda o eurofondoch

30. 06. 2014

(29. 06. 2014; Televízna stanica TA 3; Týždeň; 21:30; por. 11/12; Andrej Horváth/Miroslav Kohút)

Miroslav Kohút, moderátor: „Je to definitívne. Slovensko má odklepnuté peniaze z Bruselu. S Európskou komisiou sme uzavreli partnerskú dohodu. A čo to pre nás znamená? Naša krajina bude môcť v najbližších desiatich rokoch čerpať z eurofondov viac ako pätnásť miliárd EUR. Plány sú jasné. Najviac z tohto balíka pôjde na dostavbu diaľnic a podporu ekonomického rastu."

Andrej Horváth, redaktor: „Až osemdesiat percent verejných investícií na Slovensku ide z eurofondov."

Robert Fico, predseda vlády (Smer SD): „Na také kľúčové odvetvia rastu, akými sú oblasť výskumu, vývoja a inovácií, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, či dopravná a environmentálna infraštruktúra."

Andrej Horváth: „Peniaze z vyše pätnásťmiliardovej finančnej injekcie potečú tiež na zlepšenie života bežných ľudí. Pomôcť majú znížiť chudobu, začleniť sociálne vylúčené menšiny a podporiť nezamestnaných, najmä mladých do dvadsaťdeväť rokov."

Johannes Hahn, komisár pre regionálny rozvoj: „Obzvlášť by som vyzdvihol záujem Slovenska o investovanie peňazí do výskumu a inovácií. Je dôležité, aby z krajiny neutekali takzvané mozgy, ale mali možnosť sa tu realizovať."

Andrej Horváth: „Problémom Slovenska však zostáva slabé čerpanie eurofondov. Z predchádzajúceho obdobia sme zatiaľ zužitkovali len polovicu bruselských peňazí. Len vďaka výnimke máme na to ešte dva roky. Vláda už má zazmluvnené projekty na sto percentné využitie eurofondov. Otázkou je, či sa jej tento cieľ podarí naplniť. Dopomôcť k tomu majú nové kontrolné mechanizmy."

Ľubomír Vážny, podpredseda vlády pre investície (Smer SD): „Je to zlepšenie verejného obstarávania, to znamená ex ante kontroly, ex post kontroly, vzorové dokumenty, čo s tým súvisia. Ďalej je tam transparentnosť, kde bude zavedený centrálny systém odborných hodnotiteľov a budú hodnotení hodnotitelia, pretože to sa doteraz nedialo."

Andrej Horváth: „Slovensko však od Bruselu peniaze len nedostáva. V novom programovom období do rozpočtu Európskej únie prispejeme takmer siedmimi miliardami EUR."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie) (MI)

Tlač