EK: Každá vláda by mala mať jasne stanovený limit, koľko peňazí môže štát ročne minúť

18. 06. 2014

(12. 6. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 3/19; Gabriela Kajtárová, Tamara Lištiaková)

Tamara Lištiaková, moderátorka: „Každá vláda by mala mať jasne stanovený limit, koľko peňazí môže štát ročne minúť. Také je nariadenie Európskej komisie. Stále sme ho však nesplnili, no a komisia nám tento záväzok opäť pripomenula v najnovších odporúčaniach. Okrem dlhovej brzdy by sme mali mať aj tzv. výdavkovú brzdu. Trestala by vlády, ktoré míňajú viac ako je únosné. Minister financií však takúto brzdu vraj nepotrebuje."

Gabriela Kajtárová, redaktorka: „Verejné financie sú ako náš domáci rozpočet. Ak míňate viac ako zarobíte, zadlžíte sa. To sa dlhodobo deje aj na Slovensku, bez ohľadu na to, ktorá vláda riadi verejné financie. Dlh našej krajiny prekračuje 40 miliárd eur. Rástol aj v časoch, keď sa našej ekonomike darilo dobre. Práve tomu by mala predísť akási výdavková brzda, ktorú nemáme a ktorú nám najnovšie opäť pripomína Európska komisia. Výdavkové stropy si predsavzala aj samotná vláda. Minister financií však zmenil názor. Peter Kažimír."

Peter Kažimír, minister financií: „Je to dostatok autopilotov, ktoré sú inkorporované do našej legislatívy, niekedy mám pocit, že tých autopilotov je príliš veľa."

Gabriela Kajtárová: „Náš autopilot sa volá dlhová brzda a z jej piatich hraníc sme prekročili už tretiu. Prišli preto prvé vážnejšie tresty. Vláda musela nečakane škrtnúť 300 miliónov eur a budúci rok nesmie zvýšiť výdavky. Prekračovanie hraníc ústavného zákona pripomína aj Ivan Štefanec za SDKÚ DS."

Ivan Štefanec, poslanec NR SR (SDKÚ DS): „Zadlženie Slovenska za päť rokov sa zdvojnásobilo a je potrebné naozaj ústavný zákon dodržiavať."

Gabriela Kajtárová: „Niektorí opoziční poslanci zase poukazovali, že obísť pravidlá dlhovej brzdy pri zvyšných dvoch hraniciach by nemusel byť problém. Podľa ekonóma Karola Franka zo Slovenskej akadémie vied, je však dlhová brzda dobrý zákon. Ale s jednou podmienkou."

Karol Frank, Slovenská akadémia vied: „Nastavenie je prísne, len predpokladá, že si vláda bude plniť svoje úlohy v oblasti konsolidácie."

Gabriela Kajtárová: „Dlhová brzda nás však má chrániť len pred totálnym rozvratom verejných financií, pripomína zase Michal Horváth z rozpočtovej rady, ktorá na dodržiavanie pravidiel dozerá."

Michal Horváth, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť: „Keď sa z nej dostaneme von, to ešte neznamená, že naše verejné financie sú udržateľné. Je ešte pred nami kus práce." Gabriela Kajtárová: „Preto je potrebné mať ďalšie pravidlo a ním mali byť výdavkové limity. Upozorňuje, že limity nemusia byť automaticky škrtmi. Stačilo by, ak by vláda časť svojich výdavkov nahradila práve európskymi, teda začala naplno čerpať eurofondy."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač