Heidelberg bude hostiť Jubilejné stretnutie vedy a politiky

30. 06. 2014
HEIDELBERG, 30 jún 2014 – Poprední lídri, vedci, politici a politickí činitelia sa v dňoch 2.-3. júla 2014stretnú v EMBL Advanced Training Centre v nemeckom Heidelbergu pri príležitosti EMBO-EMBL Jubilejného stretnutia vedy a politiky. Táto akcia bude zahŕňať vedecké prednášky výskumníkov a vynikajúce integračné stretnutie európskych ministrov pre vedu k aktuálnym politickým otázkam.
 

Robert-Jan Smits, generálny riaditeľ Európskej komisie pre výskum a inovácie, jeden z rečníkov zasadnutia poznamenal: „EMBO a EMBL preukázali, že ak Európa spojí svoje sily tým, že spojí svoje najlepšie talenty, môže patriť k lídrom sveta v oblasti vedy a inovácií. Z tohto dôvodu je preto dobré sa stretnúť a osláviť úspech týchto organizácií. Výročie EMBO a EMBL tiež poskytuje vynikajúcu príležitosť pozrieť sa dopredu a prediskutovať spôsoby, ako ďalej posilniť postavenie Európy v oblasti vied o živej prírode.“

V roku 2014 oslavujeme 50. výročie založenia European Molecular Biology Organization - EMBO, 45. výročie založenia European Molecular Biology Conference - EMBC, medzinárodnej organizácie podporujúcej EMBO a 40. výročie založenia European Molecular Biology Laboratory - EMBL.

“Všetci sa snažíme podporovať a presadzovať vynikajúcu kvalitu v oblasti prírodných vied, ale musíme si byť plne vedomí, že treba brať do úvahy ich rozmanitosť a inkluzívnosť“, povedala Helga Nowotny, ERA Council Forum, Rakúsko, jedna z prednášajúcich. “Medzi témami na stretnutí budú otvorené i niektoré z otázok, ktoré predstavia excelentnosť vedy."

Laureát na Nobelovu cenu, Ada Yonath, Weizmannov vedecký inštitút, Israel, a Elizabeth Murchison, Univerzita Cambridge, Veľká Británia budú jednými z rečníkov v stredu, 2. júla 2014. Marc Heppener z Európskej vesmírnej agentúry, sa bude prezentovať vo štvrtok, 3. júla 2014. Ministri pre vedu z troch členských krajín Európskej únie sa zúčastnia panelovej diskusie v prvý deň stretnutia.

V stredu, 2. júla 2014, bude na verejnosti slávnostne odhalený projekt “Vedecký strom”. Doposiaľ, renovovaní vedci z 27 krajín Európy, vrátane troch nositeľov Nobelovej ceny, prispeli k tomuto projektu (viac informácií na: www.embo.org/anniversary/sciencetree/partners). Projekt “Vedecký strom” symbolizuje jednotnosť vied o živej prírode v Európe.

Pripravované stretnutie je otvorené pre všetky médiá. Pre registráciu prosím kontaktujte pani Yvonne Kaul, tlačovú hovorkyňu EMBO; yvonne.kaul@embo.org ; tel.: + 49 6221 8891 111.

Kompletný program stretnutia je k dispozícii na: www.embo.org/anniversary/events/the-embo-embl-anniversary-science-and-policy-meeting

.....................

EMBO

EMBO je organizácia s viac ako 1600 poprednými výskumnými pracovníkmi, ktorá podporuje vynikajúce výsledky v oblasti vied o živej prírode. Medzi hlavné ciele tejto organizácie patrí podpora talentovaných výskumných pracovníkov vo všetkých fázach ich kariéry, podpora výmeny vedeckých informácií a pomoc pri budovaní európskeho výskumného prostredia, kde môžu vedci realizovať svoje najlepšie práce. EMBO pomáha mladým vedcom, aby zrealizovali svoj výskum, zlepšuje ich medzinárodnú reputáciu a zabezpečuje ich mobilitu. Prostredníctvom kurzov, seminárov, konferencií a vedeckých časopisov šíri najnovšie výsledky výskumu a ponuky školení v oblasti techník na udržanie vysokej úrovne excelentnosti vo výskumnej praxi. EMBO tiež napomáha formovať vedeckú a výskumnú politiky tým, že hľadá vstupy a spätnú väzbu z vedeckej komunity a starostlivo sleduje trendy v oblasti vedy v Európe. www.embo.org

EMBC

EMBC, ktorá bola založená v roku 1969, je medzivládnou organizáciou skladajúcou sa z 27 členských štátov, vrátane väčšiny z Európskej únie a niektorých susedných krajín. EMBC poskytuje rámec pre európsku spoluprácu v oblasti molekulárnej biológie a s ňou úzko súvisiacich oblastí výskumu. Slovenská republika je členom EMBC od roku 2007.

EMBL

EMBL je v Európe vlajkovou loďou laboratórií prírodných vied s viac ako 80 nezávislými skupinami, ktoré pokrývajú spektrum molekulárnej biológie. EMBL je medzinárodná, inovatívna a interdisciplinárna organizácia - jej 1700 zamestnancov, z mnohých krajín sveta, pôsobí na piatich miestach: hlavné laboratórium v ​​Heidelbergu, na západe v Grenobli; Hamburgu; Hinxtone, neďaleko Cambridge (Európsky inštitút bioinformatiky), a Monterotonde, neďaleko Ríma. Spoločnosť bola založená v roku 1974. EMBL je medzivládna organizácia financovaná z verejných výskumných prostriedkov z jej členských štátov. Základnými kameňmi misie EMBL sú: vykonávať základný výskum v molekulárnej biológii; vyškoliť vedcov, študentov a návštevníkov na všetkých úrovniach; ponúkať základné služby pre vedcov v členských štátoch; vyvinúť nové nástroje a metódy vo vedách o živote a aktívne sa zapojiť do činností prenosu technológií, a integrovať tak európsky výskum vied o živote. Asi 190 študentov je momentálne zapísaných v ich Medzinárodnom doktorandskom programe. Navyše, laboratórium poskytuje platformu pre dialóg so širokou verejnosťou prostredníctvom rôznych komunikačných činností, ako sú prednáškové cykly, turistické programy a šírenie vedeckých úspechov. www.embl.org

Slovenská republika ako prvá získala v januári 2014 na najbližšie tri roky perspektívne členstvo v EMBL.

Zdroj: Odbor medzinárodnej spolupráce a medzinárodných organizácii vo výskume a vývoji Sekcia vedy a techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(AO)

Tlač