Letný slnovrat a Svätojánska noc

24. 06. 2014

(21. 6. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 12/12; Mária Galliková/Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: „Dnešný dvadsiaty prvý jún sa spája s letným slnovratom, keď je Slnko najbližšie k severnému pólu. Na tento jav nadväzuje Svätojánska noc. Podľa povier sú slávnosti čarovnej noci riadené mágiou a démonmi. S tým súviseli aj ľudové tradície. Napríklad cez oslavy bolo zakázané piť alkohol, pretože človeka by mohli pohltiť zlí duchovia."

Mária Galliková, redaktorka: „Zlo, ktoré sa počas slávnosti Svätojánskej noci objavovalo, bolo spájané s mágiou a démonmi. Nadprirodzenú silu mali podľa povier aj rastliny, ktoré v túto noc ľudia cielene zbierali, aby ich neskôr využívali pri domácej liečbe. Sviatok uznávajú aj predstavitelia moderného čarodejníctva Vika, vychádzajúceho z pohanstva. Hovorí predseda Rady Českej pohanskej spoločnosti Jakub Achrer."

Jakub Achrer, predseda Rady Českej pohanskej spoločnosti (preklad z češtiny): „Veríme, že tie hranice medzi tým bežným svetom a tým duchovným svetom sú tenšie, ten duchovný svet je ľahšie prístupný."

Mária Galliková: „Svätojánska noc sa oslavuje z dvadsiateho tretieho na dvadsiateho štvrtého júna, na narodenie Jána Krstiteľa. Podľa povier sa v túto noc stretávajú duchovia Slnka a vody. Blízkosť Slnka k Zemi vyjadrovali horiace kolesá, ktoré ľudia púšťali z kopcov. Dopĺňa Zuzana Beňušková z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied."

Zuzana Beňušková, Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied: „Zakladali svätojánske ohne, cez ktoré sa preskakovalo, boli to také neviazané zábavy."

Mária Galliková: „Okrem ľudových slávností a povier má toto obdobie aj odborný rozmer. Pre nedostatočne zapadnuté Slnko na Slovensku nie sú možné astronomické pozorovania. Dnešný deň je tak najdlhším v roku. Čím južnejšie však v tomto čase cestujete, tým kratší deň môžete uzrieť. Ľuboš Neslušan z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied."

Ľuboš Neslušan, Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied: „Pri dovolenkovaní človek zo strednej Európy vlastne sa pripraví o určitú časť dní, ktoré sú tam kratšie, ako na Slovensku."

Mária Galliková: „Oslavy letného slnovratu s magickou nocou sa na Slovensku zachovali dodnes. Napríklad pre Košičanov je pripravené podujatie Kúzelná svätojánska noc, návštevníci Bratislavy si na Hlavnom námestí môžu pozrieť shakespearovskú komédiu Sen noci svätojánskej."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač