Nové odborné učebne s dôrazom na prírodné vedy

02. 06. 2014

(29. 5. 2014; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 9/15; Ctibor Michalka, Tonka Dešková)

Tonka Dešková, moderátorka RTVS: „Na Základnej škole Nálepkova v Novom Meste nad Váhom majú nové odborné učebne s dôrazom na prírodné vedy. U žiakov chcú podporiť záujem o odborné vzdelávanie, pretože na takto zamerané stredné školy sa hlási málo záujemcov. Ide o napĺňanie národného projektu polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností."

Ctibor Michalka, redaktor RTVS: „Škola získala vybavenie s modernými pomôckami a interaktívnou technikou pre učebne fyziky, techniky, biológie a chémie. Riaditeľka Marta Viteková spomenula napríklad priestorové modely motorov či rastlín, čo podľa nej školákov okamžite zaujalo."

Marta Viteková, riaditeľka ZŠ Nálepkova v Novom Meste nad Váhom: „Tie názorné pomôcky obyčajne boli buď staré alebo niečo premietnuté na tabuli, ale keď si to decká môžu chytiť do ruky a vyskúšať ako to funguje, tak to je pre nich príťažlivejšie."

Ctibor Michalka: „Patria sem aj prístroje či vybavenie dielní, všetko v hodnote vyše 200 tisíc eur. Podľa fyzikárky Márie Florišovej doteraz využívali pomôcky aj 40 rokov staré."

Mária Florišová, učiteľka fyziky: „Tie deti už potrebujú vidieť niečo moderné, naučia sa precíznosti, zručnosti, už nie sú zvyknutí len sedieť v laviciach, proste musia takéto pokusy robiť sami."

Ctibor Michalka: „Takto sa podľa nej dá prepojiť teória s praxou, čo nakoniec môže viacerých žiakov nasmerovať na odborné školy."

Mária Florišová: „Si zoberte, že máte 10 rokov a sadnete si k sústruhu a vytvoríte si sami trebárs nejakú sošku. Je to úžasné."

Ctibor Michalka: „Dôkaz, že ide o iný typ učenia prezentovali napríklad ôsmaci David a Marián na modeli autíčka na vodíkový pohon, ktoré riadili pomocou mobilu."

David: „To auto môže pochodovať aj na ten obyčajný vodík, nemusí to byť nejaké palivo, že je to ekologické, že to ide aj v takom malom merítku."

Marián: „S pomocou takýchto pomôcok je to oveľa kreatívnejšie to vyučovanie."

Ctibor Michalka: „Ministerstvo školstva takto vynovilo učebne na takmer 50-ke škôl po celom Slovensku so zrejmým cieľom zatraktívniť výučbu prírodovedných a technických predmetov. Hovorca Michal Kaliňák."

Michal Kaliňák, hovorca ministerstva školstva: „Bude to ďalší z krokov, tak aby sa žiaci začali viac orientovať práve na štúdium na stredných odborných školách."

Ctibor Michalka: „Pritom upozornil, že až 80 % absolventov u nás nakoniec pracuje mimo odbor, ktorý vyštudovali, pretože s ním nenájdu uplatnenie."

Michal Kaliňák: „Štandardom v Európskej únii je to, že až 80 % absolventov robí čomu sa venovali počas štúdia. Predpokladáme, že ten náš pomer sa dokáže zmeniť aj vďaka tomuto projektu."

Ctibor Michalka: „Ctibor Michalka, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač