Nový spôsob vyšetrenia EKG

17. 06. 2014

(14. 06. 2014; Televízna stanica TA 3; Správy; 13.00; por. 1/1; Jozef Šivák/Alfonz Šuran)


Alfonz Šuran, moderátor: „
Vedci našli spôsob, ako zistiť presnejšie údajne o našom srdci. Novú metódu vyšetrenia EKG využívajú iba v niektorých krajinách. Odborníci tak dokážu presnejšie liečiť napríklad arytmiu srdca."


Jozef Šivák, redaktor: „Na Slovensku robia EKG vyšetrenie spôsobom, že na telo pripnú dvanásť takzvaných zvodových meračov. Na základe nich špecialista určuje diagnózu. Tá ale nie je stopercentná. Lekári pripúšťajú, že ak by na telo umiestnili až 64 meračov, o fungovaní srdca by mali presnejšie informácie."


Ljuba Bachárová, Medzinárodná spoločnosť pre elektrokardiológiu: „Mnoho nám ide mimo tých miest, kde sa to sníma. Čiže nám uniká množstvo diagnosticky použiteľných, potrebných diagnostických situácií."


Milan Tyšler, riaditeľ Ústavu merania SAV: „Ide o snahu z povrchových meraní, čiže nie invazívnych, aby sme nemuseli pacientovi vchádzať do hrudníka, z tých povrchových meraní spraviť priamo diagnostiku, kde na tom srdci sa nachádza nejaké ochorenie."


Jozef Šivák: „V Spojených štátoch amerických pripájajú na telo pacientom v niektorých prípadoch až 200 meračov. Robia to najmä v špecializovaných klinikách. Výsledky sú v porovnaní s metódami, ktoré lekári používajú u nás, podstatne presnejšie."


Rob Macleod, University of Utah, USA: „Robíme to dlhé roky, diagnostika je presnejšia. Výsledky sa nedajú porovnať s tými, ktoré by sme získali na základe dvanástich meračov. V klasických nemocniciach takéto EKG vyšetrenia nerobíme, ale je to len otázkou niekoľkých rokov."


Jozef Šivák: „Podľa experta na elektrokardiologické vyšetrenia je Slovensko už pripravené na novú metódu."


Rob Macleod: „Musíte mať nielen špeciálne technologické vybavenie, ale aj dobrých lekárov. Tých vy máte, preto by ste mali ísť do toho."

Milan Tyšler: „Vedel by som si to predstaviť napríklad na Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb, kde na to sú, myslím si, všetky predpoklady. A práve budeme mať po kongrese stretnutie s pánom profesorom Hatalom, kde budeme hovoriť, ako by sa to dalo u nás používať v oblasti práve identifikácií arytmií."


Jozef Šivák: „Obaja odborníci si ale netrúfajú povedať, Kedy by slovenskí pacienti mohli absolvovať presnejšie vyšetrenia EKG. Záleží to aj od finančného krytia, s ktorým maši vedci dlhodobo bojujú."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
medicínske inžinierstvo, základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač