O kvantovej fyzike

18. 06. 2014

(12. 6. 2014; Televízna stanica STV 2; Večer pod lampou; 21.50; por. 1/1; Štefan Hríb)

O kvantovej fyzike a štandardnom modeli diskutovali v relácii Pod lampou fyzici Vladimír Černý a Martin Mojžiš. Hovorili o duálnej povahe elektrónu, princípe neurčitosti, základoch kvantovej fyziky a štandardnom modeli a o tom, ako na ich základe možno pochopiť súčasný svet a prečo je kvantová mechanika najsilnejším svorníkom vedeckého pohľadu svet.

Na úvod rozobrali štrbinový experiment, vďaka ktorému sa podarilo dokázať, že elektrón má povahu častice, ale aj vlny. Venovali sa tiež tomu, aké dôsledky táto skutočnosť má a prečo sa podobné efekty neprejavujú aj v makrosvete. Ako pripomenuli, princípy, ktoré platia v mikrosvete platia aj v makrosvete, ale keďže do základných rovníc v oboch prípadoch vstupujú iné premenné, sú aj výsledky rôzne.

Následne sa venovali štandardnému modelu, ako teórii kvantovej fyziky, ktorý popisuje správanie sa elementárnych častíc. Do štandardného modelu však zatiaľ nie je zahrnutá gravitácia, popisuje všetky iné javy okrem nej. Momentálne sa ani nedá jednoduchým a štandardným spôsobom pridať do štandardného modelu gravitáciu tak, aby rovnice, ktoré z toho vyplynú, boli správne.

V súčasnosti existujú vedľa seba dve teórie, a to klasická teória gravitácie a kvantová fyzika, ktoré stačia na popis prakticky väčšiny pozorovaných javov. Existujú však aj javy vo vesmíre, ako je obdobie tesne po Veľkom tresku či podmienky na okraji čiernej diery, kde tieto modely nestačia a kde sa ukazuje, že by pravdepodobne bolo potrebné zahrnúť gravitáciu do štandardného modelu. Štandardný model rovnako neobsahuje temnú hmotu a temnú energiu. Keďže veda zatiaľ pozná len ich gravitačné účinky, nemôžu byť zahrnuté do štandardného modelu, pretože ten práve gravitáciu neobsahuje.

To všetko by malo vedcov viesť k tomu, akým smerom by sa mal ďalší výskum uberať. Obaja predpokladajú, že v budúcnosti príde v mnohých veciach k prielomu a mnohým veciach, ktorým v súčasnosti veda nerozumie, porozumie a skladačka ľudských vedomostí sa doplní o ďalšie časti.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (obsah relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač