O skúsenostiach s budovaním vedeckého parku v Poľsku

27. 06. 2014

Košice, 26. júna 2014: Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prednášali vrcholní predstavitelia poľskej spoločnosti Data Techno Park o svojich skúsenostiach s budovaním univerzitného vedeckého parku. Včera predpoludním sa v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutočnila prednáška vrcholných predstaviteľov Univerzitného vedeckého parku „Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny sp. z o. o.“ orientovaného na medicínsky výskum a transfer technológií do praxe, ktorý sa v roku 2013 transformoval na „Data Techno Park sp. z o. o.“ Prednášalo sa o ich skúsenostiach s budovaním tohto parku.

Pozvanie rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. prijal riaditeľ pre výskum a vývoj v spoločnosti Data Techno Park a koordinátor projektu „Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie“ Romuland Litvwin, M. P. A. a riaditeľ pre riešenia zdravotnej starostlivosti v Data Techno Park – Krzysztof Kulesza, ktorí vedeniu UPJŠ v Košiciach a ďalším hosťom prezentovali svoje skúsenosti a poznatky z budovania univerzitného vedeckého parku v Poľsku. Tie bude možné využiť pri budovaní univerzitného vedeckého parku „MediPark, Košice“.

Partnermi tohto projektu zameraného na vybudovanie centra na aplikovaný výskum a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti biomedicíny sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied a Technická univerzita v Košiciach.


„Návšteva poľských kolegov vznikla na základe našich predchádzajúcich kontaktov. Keďže v budovaní medicínskych parkov sú pred nami niekoľko rokov a Data Techno Park je takisto orientovaný na medicínsky výskum a transfer technológií do praxe ako MediPark, ktorý teraz zakladáme v Košiciach. Z prvej ruky sa tak môžeme dozvedieť dôležité informácie, vrátane možných problémov pri budovaní takéhoto parku, čo je pre nás veľké plus. Preto som rád, že Romuland Litvwin a Krzysztof Kulesza prijali pozvanie prednášať na pôde UPJŠ o svojich skúsenostiach,“ hovorí rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., podľa ktorého sa už črtá konkrétna spolupráca medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Uniwersytet Medyczny Wrocław a spoločnosťou Data Techno Park.

Ako v tejto súvislosti zdôraznil Romuland Litvwin, M. P. A, „keďže sme primalí na to, aby sme udávali tempá, je potrebné sa spájať, aby sme sa dokázali presadiť vo svetovej vede a implementácii našich poznatkov do praxe.“

Zdroj:
Tlačová správa UPJŠ v Košiciach: Prednáška predstaviteľov "Data Techno Park" o skúsenostiach s budovaním univerzitného vedeckého parku

(MI)

Kľúčové slová:
vedecké parky

Tlač