Otvorenie Slovenskej styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli

18. 06. 2014

V pondelok 16. júna 2014 sa v Bruseli uskutočnilo slávnostné otvorenie Slovenskej styčnej kancelárie pre výskum a vývoj („SLORD“).

Jednou z hlavných úloh styčnej kancelárie bude podpora slovenských subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja pri zapájaní sa do aktívnej a efektívnej európskej výskumnej spolupráce prostredníctvom komunitárnych programov EÚ, predovšetkým programu Horizont 2020. Tento program je jeden z najväčších komunitárnych programov EÚ s alokáciou 79,2 mld. eur na roky 2014 – 2020.

Kanceláriu slávnostne otvoril stály predstaviteľ SR pri EÚ veľvyslanec Ivan Korčok, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík. Podujatia sa ďalej zúčastnili podpredseda EK Maroš Šefčovič, generálny riaditeľ DG Research and Innovation Robert-Jan Smits, zástupcovia SAV, rektori slovenských vysokých škôl, zástupcovia zamestnávateľov a Klubu 500, inštitúcií EÚ a partnerských styčných kancelárií zriadených v Bruseli.


Slovenská republika sa tak zaradila k ďalším štátom Európy, ktoré majú styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič vyjadril presvedčenie, že kancelária bude významným prínosom pre slovenských vedcov a výskumníkov a posilní pozíciu Slovenska v európskom výskumnom priestore a v rámcovom programe EÚ Horizont 2020.

Styčná kancelária bude sprostredkovateľom pri poskytovaní poradenstva a pomoci pri zapájaní sa do komunitárnych programov a top výskumných konzorcií v EÚ, ďalej bude poskytovať aktuálne informácie, odborné školenia, organizovanie konferencií, informačných dní či stáží.

Podľa slov Dušana Čaploviča by styčná kancelária mala pomôcť pri zapojení sa slovenských výskumníkov do top projektov v konkrétnych oblastiach, v ktorých už dnes patrí Slovensko k európskej špičke. Napríklad vo výskume v oblasti plastov, nových materiálov, polymérov, v biomedicíne a technológií alebo potravinovej bezpečnosti.

Eurokomisár Maroš Šefčovič verí, že svoje poslanie využije kancelária predovšetkým v rámci nového programu Horizont 2020, ktorý je na rozdiel od predchádzajúcich už skôr orientovaný na celoeurópsku súťaž a prácu medzinárodných vedeckých tímov s cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Podľa slov Dušana Čaploviča by sme z balíka určeného pre Horizont 2020 mohli získať v priebehu siedmich rokov až 800 miliónov eur.

V rámci slávnostného otvorenia kancelárie sa uskutočnilo aj neformálne stretnutie podpredsedu EK Maroša Šefčoviča a ministra Dušana Čaploviča, na ktorom hovorili o projektoch a úlohách, ktoré ministerstvo realizuje vo forme bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce s EÚ.

Minister školstva ukončil svoju návštevu v Bruseli účasťou na panelovej diskusii venovanej otázkam excelentného výskumu a inováciám, na ktorej vystúpil generálny riaditeľ DG Research and Innovation Robert-Jan Smits.

Zástupcovia SAV, rektori slovenských vysokých škôl, zástupcovia zamestnávateľov a Klubu 500, inštitúcií EÚ a partnerských styčných kancelárií zriadených v Bruseli

Fotogaléria z otvorenia Styčnej kancelárie

Tlačová správa

Zdroj: MŠVVaŠ

Iné zdroje:

http://www.topky.sk

http://m.teraz.sk/slovensko/

http://www.nasenovinky.sk

(JN)

Tlač