Povinná bude už iba angličtina

09. 06. 2014

(7. 6. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 14/23; Monika Hucáková/Viliam Stankay)


Viliam Stankay, moderátor:
„Pre žiakov základných škôl bude povinný iba jeden cudzí jazyk, a to angličtina. Druhý bude voliteľný. Jeho výučbu však škola nemusí ponúknuť. Odborníci si myslia, že v porovnaní s trendom v iných krajinách je to krok späť. Minister školstva tvrdí, že nie každý žiak je schopný učiť sa povinne dva cudzie jazyky."


Monika Hucáková, redaktorka: „Angličtinu sa dnes povinne na školách začínajú učiť tretiaci. Na druhom stupni si vyberajú aj druhý jazyk. Od septembra 2015 bude pre všetkých žiakov základných škôl povinný už len jeden cudzí jazyk. A bude to angličtina."


Marek Ľupták, vysokoškolský pedagóg, Technická univerzita vo Zvolene: „Vytláčame druhý cudzí jazyk do mimoškolského priestoru a v ekonomicky nie silných regiónoch deti nedostanú šancu zvládnuť druhý cudzí jazyk tak, aby sa uplatnili na európskom pracovnom trhu."


Monika Hucáková: „Vysokoškolský pedagóg priznal, že k nim často prichádzajú žiaci, ktorí neovládajú cudzí jazyk ani na úrovni známky, ktorú z neho dostali na maturite. Problém vidí najmä v tom, že vo výučbe jazykov chýba systematickosť."


Zuzana Zimenová, analytička portálu o reforme vzdelávania: „Veľmi zlé je to, že pri zmene ministra sa vždy začína s nejakou novou koncepciou. Tie školy jednoducho sa nevedia na to dobre pripraviť."


Emília Magnová, učiteľka nemčiny a hudobnej výchovy: „Ako keby na deťoch bolo skúšané každý rok niečo iné. To znamená jeden rok nám je, nechcem povedať, prikázané, ale je potreba deťom vštepovať potrebu cudzích jazykov. Ako to teraz deťom vysvetlíme, prečo sa im ten druhý cudzí jazyk uberá?"


Monika Hucáková: „V roku 2003 za ministra Martina Fronca bol povinný jazyk jeden. Žiaci si mohli vybrať ktorý. Od roku 2008 reformou ministra Jána Mikolaja už boli povinné dva cudzie jazyky. Tiež si mohli žiaci vybrať. Od roku 2011, kedy školstvo viedol Eugen Jurzyca, zostali povinné jazyky dva, ale jeden z nich musela byť angličtina. Kým krajiny Európskej únie pridávajú školám hodiny cudzích jazykov, u nás sa deje opak."


Peter Goliaš, riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne otázky (INEKO): „Bohužiaľ, Slovensko je zatiaľ pod priemerom, čo sa týka časových dotácií na výučbu cudzích jazykov. Na prvom stupni u nás predstavuje časová dotácia na cudzie jazyky päť percent celkového vyučovacieho času, v priemere Európskej únie je to sedem percent."


Monika Hucáková: „Minister Dušan Čaplovič chce, aby deti vedeli aspoň jeden cudzí jazyk, ale poriadne."


Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (Smer-SD): „Nie každá škola je schopná a mať študentov alebo žiakov takých, ktorí sú schopní ovládať, zvládnuť dva jazyky a ja sa budem tešiť, ak na začiatku, najmä na základných školách budú mať tú dlhodobú prípravu v jazyku anglickom."


Monika Hucáková: „Povinná angličtina je v neoficiálne schválenom učebnom pláne, ktorý by mal minister podpísať v septembri.“

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Tlač