SAV chce vedu priblížiť ľuďom

25. 06. 2014

STV 1(20. 06. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 15/26; Kristína Hamárová/Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Slovenská akadémia vied ocenila vedeckovýskumných pracovníkov za výnimočný prínos pre slovenskú vedu. Okrem vedcov z oblasti biológie, fyziky, či histórie získali cenu aj tí, ktorí sa snažia vedu priblížiť verejnosti. Ceny odovzdávali pri príležitosti šesťdesiateho prvého výročia založenia akadémie."

Kristína Hamárová, redaktorka: „Odovzdávanie cien Slovenskej akadémie vied sa už päť rokov koná v kongresovej sále na Smolenickom zámku. Tento rok tu bolo ocenených viac ako tridsať slovenských vedcov a vedkýň. Medzi ocenenými boli renomovaní, ale aj mladí vedci. Porota vyzdvihla napríklad prácu doktorky Maríny Cihovej, ktorá sa venuje génovej terapii nádorov. Jej zistenia a výsledky majú váhu aj v zahraničí."

Marína Cihová, Ústav experimentálnej onkológie SAV: „Využívame veľmi jedinečnú a unikátnu schopnosť dospelých kmeňových buniek vyhľadať v organizme miesto vznikajúceho nádoru, alebo aj metastáz. Ide kvázi o lokálnu chemoterapiu. Veľkou výhodou je, že nedochádza k vedľajším účinkom, ktoré sú často spájané s cytotoxickou liečbou."

Pavol Šajgalík, podpredseda SAV: „Keď táto dáma na svoje publikácie vo svojom veku má vysokú citovanosť, pre nás to je istá známka kvality."

Kristína Hamárová: „Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied chce, aby bola veda bližšie k ľuďom. Cenu za popularizáciu vedy, preto udelili napríklad kolektívu pracovníkov Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach, či nášmu kolegovi zo Slovenského rozhlasu Igorovi Harajovi. Najťažšie je podľa nich nájsť vyváženosť medzi odbornosťou a bežnou ľudskou rečou."

Igor Haraj, moderátor RTVS: „Môžem pochváliť našich vedcov, že vedia sa na médiá, alebo na mediálne vystúpenia natoľko pripraviť, že aj zložitú problematiku, napríklad z časticovej fyziky vedia tak jednoducho vysvetliť, že má to potom ohlas aj u divákov, aj u poslucháčov."

Ján Gálik, Neagrobiologický ústav SAV, Košice: „Sa snažíme robiť už piaty rok v Košiciach vedecké kaviarne. Začali sme robiť takzvané vedecké brlohy, kde sa robia vedecké pokusy, a snažíme sa takto priblížiť ľuďom vedu normálnou rečou. Nie je to vždy ľahké."

Kristína Hamárová: „Slovenská akadémia vied sa v tomto roku mení z rozpočtovej inštitúcie na vedeckovýskumnú. V praxi to znamená, že si vedci musia na výskum hľadať aj vlastné zdroje."

Pavol Šajgalík: „Tento proces nie je ľahký, ale moje úprimné presvedčenie je, že je to zmena k lepšiemu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, ceny za vedu a techniku

Tlač