Slovensko-severská diskusia o podpore inovácií a vedeckých parkov

05. 06. 2014

Dňa 5. júna 2014 v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky slávnostne otvoril štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík medzinárodné podujatie s názvom Slovensko-severské výskumné a inovačné fórum.

Fórum bolo zamerané na problematiku vedecko-technologických parkov, klastrov a internetovej ekonomiky ako príležitosti pre slovenské start-upy a slovenských podnikateľov presadiť sa na globálnych trhoch.

Dopoludňajšiu časť fóra moderoval Róbert Szabó, generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky, MŠVVaŠ SR, v ktorej uviedol vzácnych hostí zo Škandinávie.

V krátkych diskusných príspevkoch hostia prezentovali svoje skúsenosti pri tvorbe konceptov vytvárania a podpory vedecko-technologických parkov.

Ako prvý vystúpil reprezentant z Dánska Kåre Nordahl z Office of Innovation Policy, poradca Dánskeho ministerstva vysokého školstva a vedy v oblasti budúcich technológií.

Druhým diskutujúcim bol Matti Kokkala z Fínska z VTT Technical Research Centre of Finland, starší poradca pre oblasť stratégií tohto centra, zodpovedný za vytváranie inovačných stratégií a pohľad na ďalší rozvoj.


Z Fínska na podujatí vystúpil aj Seppo Laukkanen z Aalto University, asociovaný viceprezident tejto spoločnosti, špecialista na firemné vzťahy, vzdelávanie, riadenie inovácií, strategických veľkých projektov a obnovy vo veľkých organizáciách.

Reprezentant Nórska bol Bård Hall z Norinnova Technology Transfer, generálny riaditeľ, projektový manažér pre veľké zákazky, špecialista na rizikový kapitál.


Švédskym reprezentantom bol Anders Granberg z The Node Pole, generálny riaditeľ a špecialista v oblasti informačných megacentier.

V rámci konceptu vytvárania a podpory vedecko-technologických parkov v Slovenskej republike prezentovali stav a skúsenosti Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR a Štefan Adamec, poradca štátneho tajomníka Ministerstva financií SR.


O svoje skúseností s budovaním vedecko-technologických parkov v SR sa podelili s účastníkmi fóra Michal Zábovský, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilina a Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach.


Dopoludňajší program uzavrel primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik s prezentáciou konceptu Science City, po ktorej nasledovala diskusia.

Panelovú diskusiu v popoludňajších hodinách moderoval Ondrej Sočuvka zo SAPIE a bola venovaná internetovej ekonomike.

Pozvanie do nej prijali:

 • Podpora internetovej ekonomiky a start-upov – skúsenosti severských krajín
  reprezentanti severských štátov – Fínsko, Dánsko, Švédsko
  Miroslav Mizera (Fínsko) – SOLVED, Cleantech Company
  Ari Huczkowski (Fínsko) – Otaniemi Technology Hub
  Johan Rosén (Švédsko)

 

 • Podpora internetovej ekonomiky a start-upov – budovanie rámca podpory v SR
  Boris Miškovič – zástupca štátneho tajomníka, Ministerstvo financií SR
  Ivan Štefunko, SAPIE/NEULOGY Štefan
  Vrátny, BIC Bratislava, koordinátor Enterprise Europe Network v SR

 

Predstavitelia severských krajín v neformálnej prezentácii poukázali na „šťastné príbehy“ (success stories) vo svojich krajinách.

Ari Huczkowski (Fínsko) – Otaniemi Technology Hub, zdôraznil dôležitosť toho, aby sme nezabudli snívať, a až potom rozmýšľať ako založiť start-up, byť ambiciózny a internacionálny (t. j. zviditeľniť svoje výsledky). Johan Rosén zo Švédska zdôraznil spoluprácu univerzít s priemyslom. Vo svojej prezentácii sa venoval hlavne mestu Uppsala, ktorá je typickým univerzitným mestom a vo svojej „success story" vystupovali do popredia kľúčové slová ako univerzita, priemysel a verejnosť.


Ivan Štefunko, SAPIE/NEULOGY spresnil vo svojej slovnej prezentácii, čo majú spoločné slovenské start-upy. Bol zástupcom firmy, ktorá by mala pomôcť vytvoriť časť nástrojov pre podporu a budovanie inovačného ekosystému na Slovensku. Zdôraznil, že slovenský trh je síce dôležitý na otestovanie založeného start-upu, ale veĺmi dôležitý je aj medzinárodný trh. Štefan Vrátny, BIC Bratislava, ako koordinátor Enterprise Europe Network v SR pomáha inštitúciam s európskymi fondami. Európske programy nám ponúkajú prístup k financiám, avšak podľa jeho vyjadrení ich nedostatočne využívame.


Zástupca štátneho tajomníka, Ministerstvo financií SR – Boris Miškovič sa vyjadril o pripravovanej podpore internetovej ekonomiky a start-upov. Štát chce cielene finančne podporiť inovatívne začínajúce firmy. Buduje sa rámec podpory v SR, ktorý je už vo finálnej fáze. Pracuje sa hlavne na tom, aby nové opatrenia neboli zneužité.


V záverečnej diskusii k prezentovaným témam sa na podnet moderátora vyjadrili všetci zúčastnení „panelisti“. Najdôležitejšie pripomienky by sme mohli zhrnúť: Je potrebné vytvoriť vhodné prostredie. Treba sa zamerať na budúcnosť – hlavne na priemysel, rozmýšľať globálne, vláda by mala akceptovať väčšiu mieru rizika, rozmýšľať nad byrokraciou, pretože máme možnosť prepísať svoju budúcnosť.

Podujatie bolo organizované pod záštitou rezortu diplomacie v súčinnosti so zastupiteľskými úradmi SR v Kodani, Štokholme, Oslo a Helsinki a v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR, Slovenskou alianciou pre internetovú ekonomiku (SAPIE), BIC Bratislava s podporou platformy Inovačné fórum Slovensko a siete Enterprise Europe Network (EEN).

Celý priamy prenos diskusie sa uskutočnil prostredníctvom The Spot vedecko-technickej a start-upovej komunite a záznam podujatia je možné nájsť na adrese: http://www.thespot.sk/ssif/.

Viac informácií na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Príspevky prednášajúcich:

20140605_UVP_Slovak Nordic Innovation Forume (pdf; 913,92 kB)
DK sience and technology parks (pdf; 953,55 kB)
Kokkala_VTT_Finland (pdf; 976,7 kB)
Multidisciplinary activities in the core_Short 04062014 (pdf; 563,39 kB)
prejav stat (pdf; 256,32 kB)
Slovensko-severské inovačné fórum - program (2) (pdf; 457,23 kB)
SSI forum_ 05_06_2014_Chudoba_s H2020 final version_v2 (pdf; 772,71 kB)
Uvítanie na konferencii vv I.Hajdušek (pdf; 128,14 kB)
SSIF_Team Finland Cleantech (2) (pdf; 1,72 MB)
SSIF_SVK_Nordic_ 2014_Cizmar (pdf; 1,63 MB)
SSIF_slovakpres 3d vers (pdf; 2,32 MB)
SSIF_slovakpres 1st vers (pdf; 2,89 MB)
SSIF_Bratislava 5th june SWE (pdf; 2,44 MB)
SSIF_2014 Slovak-Nordic Research and Innovation Forum (pdf; 3,14 MB)

Spracovali: Ing. Alena Oravcová a Mgr. Mária Izakovičová

Foto: Ing: Alena Oravcová

Kľúčové slová:
konferencie, projekty, vedecké parky, duševné vlastníctvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
Tlač