Univerzita bez hraníc na UPJŠ v Košiciach

30. 06. 2014

Žiaci základných škôl absolvujú týždňovú Univerzitu bez hraníc na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pestrý program je pripravený aj pre desať detí z detských domovov.

baner

Aj keď výučba i skúškové obdobie v letnom semestri na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už skončili, v niektorých prednáškových miestnostiach a laboratóriách bude v týždni od 30. júna do 4. júla 2014 ešte veľmi živo. Rôzne pracoviská univerzity totiž navštívi 54 detí 5. a 6. ročníka základných škôl, vrátane 10 detí z detských domovov, Košického kraja, pre ktoré pripravili pedagógovia a vedci UPJŠ v Košiciach zaujímavý program demonštrujúci hravou formou výskum a výučbu na tejto univerzite.


Podujatie začne slávnostným privítaním účastníkov rektorom UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc., v pondelok 30. júna o 8.50 hod. a skončí v piatok 4. júla ich slávnostnou promóciu. Medzitým absolvujú deti bohatý program na každej z piatich fakúlt UPJŠ a súčasťou Univerzity bez hraníc 2014 bude aj vystúpenie Folklórneho súboru Hornád, návšteva Univerzitnej knižnice, či športové popoludnia organizované Ústavom telesnej výchovy a športu.
Podujatie sa koná už po štvrtý raz a jeho cieľom je priblížiť deťom výučbu a vedeckú činnosť na jednotlivých fakultách UPJŠ a jej ďalších pracoviskách. „Univerzita bez hraníc je pre deti príležitosť spoznať v rámci zaujímavého prázdninového programu výučbu na univerzite, čo ich možno v budúcnosti ovplyvní aj pri výbere povolania. Podujatie organizované Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má aj charitatívny rozmer, keďže sa doň zapojí desať detí zo sociálne vylúčených skupín, ktoré majú zvyčajne menej možností na sebarealizáciu, s cieľom podporiť rozvoj ich talentu, schopností a zručností. Verím, že absolvovanie programu spoločne s deťmi z bežných rodín posilní ich sebavedomie a sociálne väzby a že sa všetky deti na pôde našej univerzity dobre zabavia, oddýchnu si, vytvoria nové priateľstvá a získajú aj nové vedomosti a zaujímavé skúsenosti,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

V rámci Univerzity bez hraníc, ktorá je postavená na filozofii celodenného tábora, je pre deti pripravený počas piatich pracovných dní pestrý program, v rámci ktorého sa zoznámia s historickou budovou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v priebehu dopoludní spoznajú všetky jej fakulty (Lekársku, Prírodovedeckú, Právnickú, Filozofickú a Fakultu verejnej správy) a Univerzitnú knižnicu. Popoludnia zas budú tráviť športovými aktivitami na Ústave telesnej výchovy a športu.

Po privítaní a predstavení jednotlivých fakúlt v pondelok 30. júna v Historickej aule na Rektoráte UPJŠ v Košiciach čaká deti vystúpenie juniorskej časti Folklórneho súboru Hornád – Detského folklórneho súboru Hanička, potom sa presunú do Univerzitnej knižnice Gutenberg a následne im svoj program predstaví Fakulta verejnej správy, kde sa deti dozvedia, kto nás chráni, a uvidia aj praktické ukážky práce bezpečnostných zložiek.

V utorok 1. júla ich čaká zaujímavý program na Lekárskej fakulte, kde im biochemici za pomoci praktických ukážok objasnia tajomstvo telových tekutín, stomatológovia im priblížia dôležitosť ústnej hygieny, vrátane správnych hygienických návykov, a na Ústave ošetrovateľstva sa naučia poskytovať prvú pomoc. Súčasťou programu budú aj krátke prednášky o obezite, význame antioxidantov vo výžive a detských úrazoch.

V stredu 2. júla bude program pokračovať na Právnickej fakulte, kde deti zistia, ako sa vysokoškolské štúdium líši od štúdia na základnej a strednej škole a dozvedia sa napríklad čosi o takzvanom Opičom procese, ktorý predstavuje spor týkajúci sa vyučovania Darwinovej evolučnej teórie na školách. Pestré všeličo z oblasti prírodných vied pripravili pre deti na štvrtok 3. júla pracovníci Prírodovedeckej fakulty, ktorí im umožnia hravou formou nahliadnuť do niektorých tajov matematiky, fyziky, informatiky, geografie, chémie a biológie.

Kde inde, než na Univerzite bez hraníc 2014, sa deti naučia rozlúštiť tajné šifry, vyskúšajú, aké to je hrať tenis s mydlovými bublinami a zistia aj to, prečo pri krájaní cibule plačeme. Fanúšikovia počítačov si budú môcť naprogramovať vlastný vtipný multimediálny príbeh s fotkami a zvukmi,“ poznamenáva vedúca Úseku pre propagáciu a marketing UPJŠ v Košiciach Mgr. Jana Oleničová.

Posledný deň strávia deti na Filozofickej fakulte, ktorej pracovníci im poodhalia, čím sa zaoberá politológia, budú sa zamýšľať nad tým, kto sú najvyšší predstaviteľmi štátu, miest a obcí, zistia, čo robí primátor a budú uvažovať aj nad tým, čo by ešte robiť mohol. V druhej časti program na Filozofickej fakulte dôjdu až tam, kam vedú všetky cesty, teda do starovekého Ríma...

Okrem toho sú na štyri popoludnia pripravené pre deti rôzne športovo-animačné aktivity na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. „Naši pracovníci si pre deti pripravili množstvo známych, ale i menej známych hier a súťaží, pričom každý deň sa bude niesť v inom duchu. V pondelok v znamení vznešenej atletiky v jej tradičnej ale i menej známej forme, v utorok okrem orientačného behu, ktorý zožal minulý rok veľký úspech, budú mať deti možnosť preukázať svoje zručnosti s loptou, streda bude v znamení ladnosti tela pri tanci a gymnastike, ktorá vôbec nemusí byť fádna a nezáživná a posledný deň, teda štvrtok bude venovaný loptovým hrám. Nebude chýbať medzi chlapcami obľúbený futbal, ale na svoje si prídu i tí, ktorí naopak futbal nemajú v obľube,“ hovorí riaditeľka Ústavu telesnej výchovy a športu Mgr. Alena Buková, PhD., podľa ktorej bude každé športové popoludnie zábavné, pričom pôjde ruka v ruke so športovým zápolením. Niektoré disciplíny budú priebežne hodnotené a v posledný deň športových súťaží sa body spočítajú, pričom najlepšie družstvá získajú krásnu medailu s logom Univerzity bez hraníc. „Po skončení spoločných športovo-animačných aktivít pre všetky deti bude deti z detských domovov, keďže budú ubytovaní v študentských domovoch UPJŠ, čakať ešte ďalší program pripravený podľa ich záujmu, napríklad netradičné kino, tvorivé dielne, či večerná prechádzka mestom,“ dodáva Mgr. Alena Buková, PhD.

Program Univerzity bez hraníc 2014 ukončí popoludní v piatok 4. júla o 14.00 hod. slávnostná promócia v Historickej aule UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej 2. Deti získajú za absolvovanie Univerzity bez hraníc absolventský diplom a zložia slávnostný promočný sľub, ktorý potvrdia dotykom na žezlo v rukách pedela a výnimočnosť tejto chvíle ešte umocní prítomnosť členov vedenia UPJŠ a jednotlivých fakúlt, pochopiteľne v talároch. Okrem diplomu žiakom ako spomienka na absolvovaný program ostanú špeciálne detské skriptá a indexy.
„Univerzita bez hraníc je jedinečnou príležitosťou ako deťom druhého stupňa základných škôl priblížiť hravou formou ‚vážny a seriózny‘ akademický svet. Vďaka rôznorodému zameraniu našich fakúlt im dokážeme pripraviť skutočne pestrý program, a bez ohľadu na to, či niekoho zaujímajú počítače, zvieratá, jazyky, literatúra alebo sníva o povolaní lekára, či právnika, si počas týchto piatich dní každý z účastníkov príde na svoje,“ konštatuje vedúca Mgr. Jana Oleničová, podľa ktorej im bohatý prázdninový týždeň na akademickej pôde umožní získať všeobecný prehľad, nové informácie a zaujímavé zážitky.

Zdroj:

Tlačová správa, Košice, 27. jún 2014

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač