Veda v CENTRE: Dr. Jekyll alebo Mr. Hyde – akú úlohu zohráva vápnik v nádoroch?

19. 06. 2014

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR.

doc. Križanová

doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave

Vo štvrtok 26. 6. 2014 o 17. 00 hod. príde do vedeckej kaviarne Veda v CENTRE slovenská vedkyňa a výskumníčka, molekulárna genetička a fyziologička doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc., riaditeľka Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave. Hlavnou oblasťou jej vedeckého záujmu je úloha vápnika a vápnikových kanálov pri fungovaní buniek v zdravých orgánoch a tiež pri rozvoji rôznych ochorení. V súčasnosti sa vo svojom výskume zaoberá reguláciou vápnikových tokov pri vzniku, rozvoji a metastázovaní niektorých typov nádorových ochorení. Pochopenie úlohy vápnika pri vzniku, rozvoji a metastazovaní nádorov by mohlo vytvoriť základ pre potenciálne využitie „modulátorov“ vápnikových tokov pri liečbe nádorov.

plagatDr. Jekyll alebo Mr. Hyde – akú úlohu zohráva vápnik v nádoroch? to je názov júnovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa dozvieme, že vápnik je malá molekula, ktorá je „stavebnou“ súčasťou každého živého organizmu. Navyše je významným regulátorom fungovania bunky za normálnych fyziologických podmienok, ale, žiaľ, zúčastňuje sa tiež pri vzniku a rozvoji niektorých ochorení. Vápnik sa podieľa napríklad na fungovaní kostrových svalov, fungovaní srdca i na prenose signálu cez nervový systém.

Docentka Križanová nám, okrem iného, vysvetlí ako sa dá vápnik regulovať. Keďže koncentrácia vápnika v bunke závisí od vápnikových transportérov, úlohou výskumu je zistiť, či by sa modulácia týchto transportných systémov rôznymi terapeutikami a inými látkami dala použiť pri liečbe niektorých typov nádorových ochorení.

V júnovej vedeckej kaviarni budeme opäť posúvať hranice poznania v medicínskych vedách. V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

(MB)

Kľúčové slová:
biologické vedy, klinické lekárske vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač