Vedecká cukráreň: Mladí ľudia – veda a technika

02. 06. 2014
 
Hosťami vedeckej cukrárne dňa 23. júna 2014 budú Emília Petríková a Peter Horváth.
 
V poslednej vedeckej cukrárni v tomto školskom roku dáme priestor mladým študentom, ktorí sa zaujímajú o vedu a techniku. Študenti nám porozprávajú o svojich projektoch, ktoré prezentovali na rôznych medzinárodných súťažiach, a taktiež o svojich kariérach. Na rozdiel od našich doterajších hostí, ktorí hovorili o svojich kariérach najmä prostredníctvom rekapitulovania minulosti, študenti budú vedení k tomu, aby nám porozprávali o svojich plánoch do budúcnosti, a aj o tom, ako sa im tieto plány darí napĺňať.

Koho sme pozvali do vedeckej cukrárne dňa 23. júna 2014?

E. PetríkováEmília Petríková

študuje prvý ročník molekulárnej biológie na Masarykovej Univerzite v Brne, no vede sa venuje už od štrnástich rokov. Momentálne pracuje na Biologickom ústave Lekárskej fakulty MUNI, kde sa venuje možnostiam liečby malígneho melanómu, nádoru kože. Spolupracuje s Medzinárodným centrom klinického výskumu na neuroimunológii nádorov. Tiež absolvovala študijné pobyty na Mayo Clinic a University of Berkeley. Vďaka Mladým vedcom Slovenska, o. z. počas strednej školy mala možnosť prezentovať svoje výsledky na mnohých svetových súťažiach. Medzi jej najväčšie úspechy patrí špeciálna cena na Súťaži Eu rópskej únie pre mladých vedcov, strieborná medaila z Gruzínska alebo bronzová medaila z USA. V budúcnosti by chcela svojím výskumom prispieť k liečbe dnes neliečiteľných chorôb.

Peter Horváth

je študentom 2. ročníka chémie na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. V súčasnosti sa zaoberá vývojom nových fluoroforov pre fluorescenčné značenie biomolekúl. Chémii sa vP. Horváthenuje už od deviateho ročníka na základnej škole. Je účastníkom mnohých olympiád a medzinárodných súťaží. Počas štúdia na Gymnáziu Jána Chalupku v Brezne vyvíjal novú metódu na stanovenie ťažkých kovov v odpadových vodách. S týmto projektom získal množstvo ocenení, medzi ktorými nechýbala zlatá medaila na medzinárodnej projektovej súťaži GENIUS Olympiad 2011 a tretie miesto na medzinárodnej súťaži mladých vedcov Intel ISEF 2012.

 

 Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk                                                                    

Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil:0907/314352
E-mail: koordinator@eucontest


Téma vedeckej debaty: Mladí ľudia – veda a technika

Dátum a čas konania: 23. júna 2014 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Zdroj: Pozvánka

Spracovala: Mgr. Mária Izakovičová

Kľúčové slová:
chemické vedy, klinické lekárske vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač