Vedecké parky majú zabrániť odchodu talentovaných ľudí zo Slovenska

27. 06. 2014

(26. 6. 2014; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 7/15; Peter Béreš, Martina Gabčová)

Martina Gabčová, moderátorka RTVS: „Zabrániť úniku takzvaných mozgov či priblížiť naše vysokoškolské prostredie a vedecké pracoviská k zahraničným, to je hlavnou úlohou vedeckých parkov a výskumných centier. Vznikajú postupne na 6 univerzitách, ako aj pri Slovenskej akadémii vied. Majú pretaviť inovatívne nápady a myšlienky do praxe."

Peter Béreš, redaktor RTVS: „Vedecké parky a centrá vznikajú v rámci vládnej stratégie inteligentnej špecializácie. Už o rok, po júni 2015, majú fungovať ako samostatné právne subjekty. Napríklad na Technickej univerzite v Košiciach vzniká univerzitný vedecký park pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií. Jeho riaditeľ František Jakab."

František Jakab, riaditeľ univerzitného vedeckého parku pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, Technická univerzita v Košiciach: „Ak má niekto nejakú myšlienku, nejaký zámer, používa sa momentálne také módne slovo, že vlastne má start-up, to ešte neznamená, že to je nejaká firma. Vytvárajú sa podmienky, či to už je v priestoroch univerzity, alebo aj mimo univerzity, kde vlastne prichádza tam, uchádza sa o umiestnenie v takomto start-up centre a zvyčajne po výbere to start-up centrum podporuje tú jeho myšlienku."

Peter Béreš: „V Košiciach z prvého výberového konania vybrali spomedzi devätnástich sedem projektov. Projektový manažér Branislav Bong."

Branislav Bong, projektový manažér: „Tieto myšlienky a zámery sú z IT sféry, väčšinou sa to týka mobilných aplikácií."

Peter Béreš: „Realizátori projektov pol roka bezplatne využívajú ponúkané služby. Zo 7 projektov sa prvý už dostáva do praxe. V 10 reštauráciách v Košiciach aktuálne testujú mobilnú aplikáciu, ktorá návštevníkom umožňuje objednávky priamo od stola prostredníctvom smartphonov. Jeden z jej vývojárov, študent informatiky Tomáš Liskay."

Tomáš Liskay, študent informatiky: „Služby sme využívali najmä tie technické čo sa týka serverov, alebo klaudového riešenia, tam bola úzka spolupráca s laboratóriom... sietí, teraz je pre nás aktuálna právnická pomoc čo sa týka podmienky používania a taktiež zmluvy pre jednotlivých klientov."

Peter Béreš: „Nielen študenti by si teda mali uvedomiť, že majú možnosť na presadenie svojich nápadov do praxe. Podľa jedného zo zakladateľov univerzitného vedeckého parku Technickej univerzity Antona Lavrina, im však pri tom nesmie chýbať ambicióznosť."

Anton Lavrin, jeden zo zakladateľov univerzitného vedeckého parku Technickej univerzity: „To je jediné čo musia nabrať trošku odvahy a schopnosti byť trošku tvorivo drzý, aby sa podujali na to, že skúsim niečo vytvoriť sám alebo so svojím kolektívom. To je tá pointa toho celého."

Peter Béreš: „Peter Béreš, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vedecké parky, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač