Vedenie Slovenskej akadémie vied ocenilo v Košiciach najúspešnejších mladých vedcov do 35 rokov

20. 06. 2014
(17.06.2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 20/22; Peter Béreš/Tamara Lištiaková)

 Tamara Lištiaková, moderátorka: "Vedenie Slovenskej akadémie vied ocenilo v Košiciach najúspešnejších mladých vedcov do 35 rokov. Tí pôsobia na ústavoch akadémie alebo na jej detašovaných pracoviskách a ich vedecká činnosť v uplynulom roku zaujala odbornú verejnosť. Za vyzdvihnutím práce našich nádejných vedcov je aj snaha upozorniť, že veda u nás má potenciál a môže mať aj úspešnú budúcnosť."

Peter Béreš, redaktor: "V porovnaní s vyspelým zahraničím je u nás oveľa ťažšie byť začínajúcim vedcom, tvrdia aj dvaja z ocenených ‑ Timea Kurdiová a Stanislav Babic z Ústavu experimentálnej endokrinológie."

Timea Kurdiová, Ústav experimentálnej endokrinológie: "Neni to finančne ohodnotené. Nemyslím len platy, ale aj to, že málo peňazí dostávame na samotný výskum."

Stanislav Babic, Ústav experimentálnej endokrinológie: "Je to časovo náročné. Mladý vedec na Slovensku pracuje v takých znevýhodnených podmienkach oproti tomu zahraničiu. V konečnom dôsledku vlastne pre začiatok rodiny alebo taký štart do života, je to naozaj veľmi ťažké."

Peter Béreš: "Kompetentní preto varujú, únik mozgov je čoraz rozsiahlejší. Šéf Parazitologického ústavu Branislav Peťko."

Branislav Peťko: "To riziko, že naši najlepší vedci nám odídu do zahraničia je veľké."

Peter Béreš: "Budúcnosť vedy u nás teda spočíva aj v tom, či nádejní vedci budú odchádzať, prípadne či sa po čase vrátia. Na to však budú musieť mať dôvod. Predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek."

Jaromír Pastorek, predseda Slovenskej akadémie vied: "Chceme, aby išli von na skusy, ale aby sa vrátili a ony sa vrátia vtedy, keď uvidia, že majú tú možnosť ďalšieho rastu. Čiže čo im my ponúkneme, do akého prostredia prídu?"

Peter Béreš: "Podľa vládneho strategického dokumentu na podporu vedy, výskumu a inovácií sa na udržanie či návrat našich výskumných pracovníkov majú podporovať medzinárodné výskumné tímy, či zvýšiť mobilita medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti výskumu a vývoja. Renáta Vitková z tlačového odboru ministerstva školstva."

Renáta Vitková, tlačový odbor ministerstva školstva: "K tomuto zámeru majú prispieť legislatívne zmeny na zlepšenie financovania prioritných odborov, akými sú napríklad materiálový výskum či nanotechnológie, na základe ktorých budú zavedené motivačné nástroje na ich štúdium."

Peter Béreš: "Problémom však nie sú len chýbajúce peniaze. Veda je na okraji spoločenského záujmu a to sa bude musieť zmeniť. Členka predsedníctva Akadémie vied pre vzdelávanie a doktorandské štúdium Daniela Ježová."

Daniela Ježová, členka predsedníctva AV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium: "Musíme presviedčať tých ľudí, ktorí rozhodujú o tom, že bez vzdelaných ľudí nemôžme bez kvalitného vysokého školstva nemôžme, k tomu všetkému patrí veda."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(AO)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, ceny za vedu a techniku

Tlač