Vo Zvolene sa konal 5. ročník vedeckej konferencie

27. 06. 2014

Lumen(25. 6. 2014; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 8/16; Jana Horniaková, Júlia Kavecká)

Júlia Kavecká, moderátorka: „Vo Zvolene sa konal už 5. ročník vedeckej konferencie. So svojimi vedeckými príspevkami na nej vystúpilo vyše 40 nadaných žiakov zo základných škôl z celého Slovenska. Príspevky boli z oblasti prírodovedných, humanitných i sociálnych vied. Vo svojich ročníkových prácach skúmali..."

Jana Horniaková, redaktorka: „Deviatačka Šarlota Stejskalová zo Zvolena zaujala netradičným príspevkom o zázraku života. Inšpirovala ju k tomu vtedy ešte nenarodená sestrička, keď vo svojej ročníkovej práci tvorivo zmapovala obdobie tehotenstva svojej mamy a prvý rok svojej mladšej sestry."

Šarlota Stejskalová, deviatačka zo Zvolena: „Bola som z toho proste prekvapená, že bola až taká dobrá, že by sa to mohlo používať v školách."

Jana Horniaková: „Zahanbiť sa nenechal ani prvák Hugo, ktorý sa aktívne zaujíma napríklad aj o gravitačnú silu."

Hugo, prvák: „Lebo keď som bol menší, tak som pozeral veľa DVD-čiek o vynálezcoch."

Jana Horniaková: „Tajomstvá z animovaného filmu predstavil aj Martin Ábelovský."

Martin Ábelovský: „Chcel som si odpovedať na otázku, ako to, že sa tie postavičky hýbu v tom animovanom filme."

Jana Horniaková: „Ciele konferencie vysvetľuje organizátorka Ľuboslava Bieliková."

Ľuboslava Bieliková, organizátorka: „Aj takáto konferencia, v ktorej, samozrejme ako ste videli, vystupujú deti, môže byť zdrojom ďalšej motivácie, inšpirácie, ako meniť zaužívané metódy, ako umožniť deťom primerane veku prezentovať sa."

Jana Horniaková: „Celkom sa žiaci predstavili v troch tvorivých dielňach konferencie, kde predniesli svoje vedecké problémy, návrhy riešení i objavy, ku ktorým dospeli. Tie prezentovali veľmi tvorivo cez prezentácie, krátke foto či videoreportáže. Garantkou konferencie tento rok bola autorka projektu vzdelávania nadaných žiakov APROGEN Jolana Laznibatová. Už teraz je jasné, že viaceré prezentácie v budúcnosti poslúžia ako učebná pomôcka. Jana Horniaková, Rádio Lumen, Zvolen."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
konferencie

Tlač