Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie PROMATECH

03. 06. 2014

(27. 5. 2014; Rozhlasová stanica Regina; My a EÚ; 15.33; por. 1/1; Miroslav Talavašek)

Moderátorka: „Veda a výskum si vyžaduje najmä vzdelaných a poznávaniu oddaných ľudí. Je to však iba časť budúceho úspechu a výsledkov, ktoré ocenia odborníci či verejnosť aj mimo Slovenska. Dôležité sú podmienky, aké pre svoj výskum majú. Priestory, technické vybavenie, prístroje, potrebné materiály. Vedci a výskumníci z viacerých ústavov Slovenskej akadémie vied v Košiciach, ale aj ich akademickí univerzitní kolegovia využili príležitosť, ktorá sa im núkala z operačného programu Európskej únie Výskum a vývoj z európskeho fondu regionálneho rozvoja, a spracovali spoločný projekt s názvom Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie PROMATECH. Schválený projekt sa momentálne realizuje a ako Miroslavovi Talavaškovi potvrdil zodpovedný riešiteľ projektu profesor Ján Dusza, európske peniaze prinesú košickým vedcom podmienky porovnateľné s tými, ktoré majú ich zahraniční kolegovia."

Ján Dusza, zodpovedný riešiteľ projektu: „Veda a výskum bez peňazí to veľmi nejde, hlavne keď ide o materiálový výskum. Pre materiálový výskum potrebujeme špičkové technológie, prístroje pre mikroštruktúrne analýzy, pre skúšanie mechanických vlastností atď. A vďaka EÚ štrukturálnym projektom sme získali v Košiciach projekt PROMATECH v hodnote okolo 22 miliónov eur. Spoločne tri ústavy SAV – Ústav materiálového výskumu, Ústav experimentálnej fyziky a Ústav geotechniky. Ešte je tu ústav z Bratislavy s pobočkou Žiar nad Hronom Ústav materiálov a mechaniky strojov. A spolupracujeme s UPJŠ Prírodovedeckou fakultou a s Technickou univerzitou v Košiciach s Hutníckou fakultou."

Miroslav Talavašek, redaktor: „Momentálne majú tí, čo chodia okolo centra Slovenskej akadémie vied v Košiciach príležitosť sledovať, ako rastie základný skelet a ako sa postupne zapĺňa. Čo bude obsahom tejto budovy, jednak po stavebnej, ale hlavne po technickej a technologickej stránke?"

Ján Dusza: „Akurát sme dokončili hrubú stavbu, bude to sedempodlažná budova s laboratóriami, budeme tu mať špičkové laboratóriá napríklad pre ultrarýchle spekanie, pre supertvrdé povlaky, pre nanovlákna, progresívne zliatiny atď. Budeme tu mať laboratóriá pre štruktúrnu a chemickú analýzu, máme v republike momentálne najlepší transmisívny elektrónový mikroskop. Dostali sme... mikroskop, na ktorom vieme sledovať objekty na nanoúrovni, ale paralelne vieme aj opracovať tie objekty na nanoúrovni. Máme excelentné mikroskopy atomárnych síl, tri nanoindentery, vieme merať nanotvrdosť jednotlivých zŕn s rozmerom pár mikrón. Máme asi najlepšie zariadenie na meranie štruktúry týchto materiálov pomocou RTG analýz, Ramanovu spektroskopiu a ďalšie prístroje. Jednoducho mám taký dojem, že momentálne v strednej Európe niet lepšie vybavený výskumák ako tu, v Košiciach budujeme."

Miroslav Talavašek: „Ak som to správne pochopil, tak všetky vami spomínané prístroje už v podstate máte, len sú rozmiestnené na viacerých miestach a vďaka tomuto projektu budú koncentrované do jedných priestorov."

Ján Dusza: „Máte pravdu, aj u nás na ústave, ale aj kolegovia v Ústave experimentálnej fyziky a ďalší, v priebehu posledných rokov už získali rôzne iné projekty, cez ktoré sme získali rôzne prístroje. Samozrejme aj cez PROMATECH ešte ďalšie prístroje, cez 80 prístrojov dostaneme, ale nemali sme budovu, nové laboratóriá. Teraz vďaka tej budove, cez ten PROMATECH, centrum bude vybavené perfektne."

Miroslav Talavašek: „Kedy ste začali s projektom a keby by malo byť centrum hotové v zmysle projektu?"

Ján Dusza: „Pripravovať projekt sme začali možno ešte v roku 2002 alebo 2013, budovu sme začali v septembri 2013 a koncom roka budova bude hotová stavebne a do konca júna 2015 laboratóriá musia fungovať, projekt musíme ukončiť a všetko musí fungovať. Okrem tejto budovy ešte rekonštruujeme na Park Angelinum starú historickú budovu UPJŠ, kde budú tiež laboratóriá a halové stavby budujeme aj v Žiari nad Hronom, kde budeme sa sústrediť hlavne na inovačné aktivity, na technologický transfer."

Miroslav Talavašek: „Bude to aj príležitosťou na nové nejaké pracovné miesto alebo ani veľmi nie?"

Ján Dusza: „Veľmi nie, žiaľ, cez projekt sme dostali peniaze na niekoľko postdokov, ale len do 15. júna 2015. Musíme nájsť nejaké iné cesty, ako získať nových ľudí cez EÚ projektov alebo iné možnosti. Žiaľ, peniaze na postdokov nebudeme mať v rámci projektu. Možno cez ďalšie projekty."

Miroslav Talavašek: „V každom prípade to budú ľudia na báze výskumníkov a vedcov."

Ján Dusza: „Samozrejme, chceme mať nových, mladých, ktorí sú zatienení do vedy a výskum nových materiálov a nových technológií, nanotechnológií. Nie je ich až tak veľa, ale sa snažíme, aby boli viacerí."

Miroslav Talavašek: „Keď sa pýtam na to, čo bolo najzložitejšie na celom projekte, dostávam odpoveď, že prípravná fáza a tie administratívno výberové záležitosti. Je to aj v tomto prípade tak?"

Ján Dusza: „Aj v tomto prípade to bolo tak, už ani neviem koľko strán sme mali napísané počas prípravy projektov, ale bolo to strašne veľa. Ale čo sa dá robiť, plakali sme dlhé roky, že nemáme peniaze na nové prístroje, tu sme mali možnosť a povedali sme, že urobíme pre to všetko, aby sme mali tie priestory aj tu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
projekty, materiálové inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač