Workshop o Spoločnom podniku biopriemyslu na báze verejno-súkromného partnerstva (BBI PPP)

25. 06. 2014

logo MŠVVaŠ SRWorkshop o Spoločnom podniku biopriemyslu na báze verejno-súkromného partnerstva (BBI/PPP), ktorý bol iniciovaný belgickým konzorciom Bio-Based Industry Consortium (BIC) so zástupcami Európskej komisie a zorganizovaný Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa konal dňa 25. jún 2014 o 10.00 hod v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Podujatie otvoril Patrik Helmich, Národný koordinátor Horizontu 2020, Sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Moderátormi boli Ing.Nataša Hurtová NKB H2020 a doc. RNDr. Peter Siekel, PhD. riaditeľ, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC).

S hlavným referátom vystúpil Patrick van Leeuwen, člen konzorcia BIC. Prezentácia.

Prezentácie kľúčových oblastí slovenského potenciálu sa zamerali na priemyselné biotechnológie ( prof. RNDr. Ján Turňa, prezentácia), lesníctvo (prezentácia), celulózu a papier, bioplyn a energie ( Ing.Štefan Boháček,PhD., prezentácia), potravinárstvo ( doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., prezentácia), chémiu a materiály ( Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Bakoš, Dr. Sc., prezentácia, prof. Ing Milan Polakovič, PhD., prezentácia).


Záverečné slovo patrilo Ladislavovi Šimkovi, riaditeľovi Odboru prierezových priorít, Úrad vlády SR, ktorý vystúpil s prezentáciou s názvom “Stratégia inteligentnej špecializácie: potenciál slovenských regiónov”. Prezentácia.

Cieľom podujatia bolo prezentovať BBI/BIC a oboznámiť slovenských účastníkov s možnosťou účasti Slovenskej republiky v spoločnom podniku, podmienkami vstupu do iniciatívy ako aj s novými pripravovanými výzvami.

Prezentácia poskytla predovšetkým nasledujúce informácie:

  • všeobecné informácie o iniciatíve BBI PPP
  • vízie a praktické pôsobenie BBI PPP, účasť, synergie s H2020 a štrukturálnymi fondmi
  • možnosti účasti Slovenskej republiky v BBI

Účasť reprezentantov:

  • univerzít
  • SAV
  • podnikateľov a priemyslu.

 

Program podujatia

About BIC and the BBI

GoingPublic magazine

Zdroj: Sekcia vedy a techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Spracovala a foto:
Ing. Alena Oravcová

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač