Žilinská univerzita sa rozrastá

19. 06. 2014

(13. 06. 2014; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 10/31; Zuzana Glabazňová/Jaroslav Zápala)

Jaroslav Zápala, moderátor: „Pribudnú ďalšie univerzitné vedecké parky a výskumné pracoviská. Tentoraz sa budú vďaka eurofondom stavať špičkové pracoviská, ktoré u nás nemajú obdobu."

Zuzana Glabazňová, redaktorka: „Špecializované laboratóriá Výskumného centra Žilinskej univerzity budú zamerané na materiály budúcnosti pre dopravné prostriedky, ktoré nám zabezpečia vyšší komfort, bezpečnosť a znížia prevádzkové náklady. Ďalšou zaujímavosťou sú inteligentné domy."

Branislav Hadzima, riaditeľ Výskumného centra Žilinskej univerzity: „Nastaví vám teplotu, nastaví vám svetlo, doslova vyvetrá napríklad miestnosť."

Zuzana Glabazňová: „V druhej budove bude univerzitný vedecký park. Výsledky jeho výskumu budú mať dopad na každého z nás."

Michal Zábovský, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity: „Napríklad riešenie problémov ergonómie vo výrobných podnikoch. V oblasti dopravy je to zlepšovanie kvality životného prostredia."

Zuzana Glabazňová: „Oba projekty sú z väčšej časti financované z eurofondov. Celková investícia je okolo sedemdesiat miliónov eur, no vraj to bude stáť za to. Vedecký park a výskumné centrum posunú hranice vedy a výskumu na Slovensku zas o čosi vyššie."

Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu: „Obidva projekty, ktoré sa budú realizovať, prinesú nielen pre Žilinskú univerzitu a pre tento kraj a samozrejme pre mladých ľudí ďalšie pozitívne riešenia v oblasti vedy, výskumu, vývoja a inovácií."

Zuzana Glabazňová: „Pozitívne je, že nové pracoviská prinesú aj nové pracovné miesta. Spolu by ich malo byť až stošesťdesiat."

Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity: „Svojou náplňou sú to nové pracovné miesta, ale samozrejme má sa to opierať predovšetkým o mladých ľudí, najmä tých, ktorí úspešne zvládli svoje doktorandské štúdium."

Zuzana Glabazňová: „Zmluva s dodávateľom stavby je už podpísaná. Výstavbou týchto špičkových pracovísk sa už v podstate začalo. Stáť budú v tesnej blízkosti univerzity. No a dokončené by mali byť v prvej polovici budúceho roku."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač