Aj matematika môže byť zábavná

04. 07. 2014

(2. 7. 2014; Televízna stanica Bratislava; Metro dnes; 18.00; por. 10/12; Martina Činovská/ Rastislav Iliev)

Rastislav Iliev, moderátor: „V nákupnom centre pri Trnavskom mýte nájdete v rámci interaktívnej výstavy Hádanky a rébusy hneď 37 dôkazov o tom, že aj matematika môže byť zábavou. Presne toľko exponátov totiž nájde návštevník pri prechádzke celým nákupným centrom."

Martina Činovská, redaktorka: „Na výstave Hádanky a rébusy nainštalovanej v celom nákupnom centra na Trnavskom mýte môžu návštevníci experimentovať, obdivovať a vyskúšať si najrôznejšie matematické fenomény, hádanky a úlohy a ocitnúť sa tak na chvíľu v koži Einsteina."

Jan Borůvka, manažér OC Central (preklad z češtiny): „Snažíme sa samozrejme ľudí v nákupnom centre zabaviť, pretože dnes nákupné centrum nie je iba miestom pre nákupy a nakupovanie, ale určite je to miesto, kde sa ľudia schádzajú, kde trávia svoj voľný čas. A preto hľadáme pre našich zákazníkov formy, ako ich zabaviť. A nejde len o zábavu, ide aj o to, aby sme dali aj nejaké pridajú hodnotu k zábave. A práve tá edukačná zložka je tou, ktorú tá výstava, tá výstava hádanky a rébusy s podtitulom Matematika na dotyk nám pre zákazníkov toto všetko prináša."

Martina Činovská: „Či je úlohou, čo tu máš urobiť?"

Max: „Máme sem dať loptu a máme tie šnúry ťahať tak, aby nespadla do žiadnej diery."

Martina Činovská: „Je to náročné?"

Max: „Ani nie."

Sofia: „Musíš to ťahať takto hore, aby sa ti tá lopta nešmykla dole a musíš to rozťahovať, aby ti to išlo hore úplne."

Martina Činovská: „Čo myslíš, prečo sú tu také hádanky, prečo to tu dali?"

Sofia: „Aby si teda potrápili hlavy."

Martina Činovská: „A radi si trápite hlavy nad takýmito hádankami?"

Sofia: „Áno."

Alex: „To sú hlavolamy. Sú dobré na to, aby sme si cvičili mozog a aby sme si aj trošku zacvičili."

Martina Činovská: „Čím budeš, keď vyrastieš?"

Alex: „Ešte neviem."

Martina Činovská: „Vedel by si si predstaviť, že budeš matematik alebo fyzik?"

Alex: „No aj áno asi."

Martina Činovská: „Výstava sa koná s podporou primátora, mimochodom vyštudovaného matematika Milan Ftáčnika a v spolupráci s Prírodovedeckou fakultnou Univerzity Komenského v Bratislave."

Branislav Bleha, prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie Prírodovedeckej fakulty UK: „V súčasnosti sa veľa hovorí o popularizácii vedy, ale často to zostáva v takej formálnej rovine a práve aj my na Prírodovedeckej fakulte sa snažíme o nejaké neštandardné formy popularizácie vedy, matematiky a ostatných prírodných vied, ktoré sa u nás na fakulte študujú. A asi možno nie je ani lepšej, nie je lepšieho spôsobu, ako priblížiť mladým ale aj staršej generácii tú matematiku a vedu ako takú kde inde, ako napríklad v obchodných centrách."

Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora Bratislavy: „Mesto si osvojilo myšlienku, s ktorou prišli mladí Bratislavčania u mestského mládežníckeho parlamentu, pomohli sme s kontaktmi na nákupné centrum. Vytvoril sa priestor veľmi zaujímavý pre to, aby tu mohlo byť 37 hlavolamov. A tých 37 hlavolamov nie je určených len pre mladých ľudí, ale aj preto, aby si cibrili svoju pamäť na konci školského roka, kedy sú už vysvedčenia uzavreté. Viem, čo som dostal z matematiky, fyziky či chémie, ale tie hlavolamy sú veľmi zaujímavé aj pre dospelých a najmä my dospelí zistíme, že tie komplikované životné situácie, ktoré častokrát riešime, že sa dajú aj vďaka hlavolamom vyriešiť oveľa jednoduchšie. A pri riešení zložitých vecí možno stačí veľmi jednoduchý krok a ten jednoduchý krok nám niekedy ukáže aj to najmenšie stvorenie a to je dieťa."

Martina Činovská: „A v prípade, že by ste na niektoré z matematicko logických úloh neprišli, sami, pri každých z 37 exponátov sú pripravené takzvané ťaháky, ako aj odborné prehliadky sprevádzané vysokoškolákmi."

Samuel Furka, študent Prírodovedeckej fakulty UK: „Princípom tejto na prvý pohľad jednoduchej hádanky je obyčajný tieň, ktorý vrhá každý predmet, pokiaľ sa postaví pred zdroj svetla. Mohlo by sa nám zdať, že na tom sa nedá nič experimentovať, ale prekryjem kružnicou tieňom ktorúkoľvek s tých bublín a tým to končí. Otázkou je, či dokážem prekryť kružnicu elipsou?"

Erik Šimon, študent Prírodovedeckej fakulty UK: „Cieľom tohto rébusu je postaviť taký hrad alebo také kanály, aby gulička, ktorú zvrchu pustíme, aby prešla tými kanálmi a vyšla von. Všetky vekové kategórie si takto cvičia priestorové myslenie a logiku."

Martina Činovská: „Interaktívna výstava Hádanky a rébusy potrvá v obchodnom centre do 6. júla. Vďaka nej zistíte, že matematika je všade okolo nás a navyše môže aj baviť."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
matematické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač