Digitálne učivo Planéty vedomostí má už takmer 15 miliónov zobrazení

03. 07. 2014

Viac ako 60 000 vytvorených prezentácií a úloh pre žiakov a takmer 15 miliónov zobrazení zaznamenali portály sprístupňujúce digitálny obsah učiva Planéta vedomostí.

Digitalizované učivo v prírodovedných predmetoch bolo poskytnuté zdarma školám na Slovensku od septembra 2013 v rámci veľkého projektu digitalizácie vzdelávacieho obsahu v súlade s Koncepciou informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA 2020.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo pre školy internetový portál http://planetavedomosti.iedu.sk, ktorý sa teší záujmu učiteľov. Na konci školského roka 2013/14 bolo na ňom zaregistrovaných už 14 831 pedagógov z celého Slovenska.

Tí najaktívnejší z nich majú navyše možnosť v súťaži vyhrať letecký zájazd do niektorej z európskych metropol. Šesť učiteliek a učiteľov už mali možnosť navštíviť Barcelonu, Istanbul, Paríž, Rím, Miláno, resp. Londýn.

Špeciálnu cenu v podobe týždenného pobytu pre 2 osoby pri mori v Chorvátsku za najväčší počet vytvorených úloh a TUULov od začiatku súťaže do 15. júna 2014 získala pani učiteľka Marta Izsófová zo Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne.

Zdroj:
sekcia informatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(AO)

Tlač