Dni otvorených dverí na Lomnickom štíte

18. 07. 2014

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied organizuje v dňoch 19. 7., 26. 7., 2. 8. a 9. 8. 2014 Dni otvorených dverí (DOD) na svojom vysokohorskom pracovisku na Lomnickom štíte.

V časoch od 9.30 hod. do 15.00 hod. sa tak budú môcť návštevníci oboznámiť s cieľmi vedeckého výskumu a technickým vybavením observatória. Usporiadanie DOD je podporované projektom APVV 0816-11 s názvom Slnečná koróna: výskum fyzikálnych procesov.

Observatórium na Lomnickom štíte je najvyššie položené profesionálne astronomické pracovisko na Slovensku (2632 metrov nad morom). Budova observatória bola postavená na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov ako samostatná stavba prepojená so stanicou visutej lanovky.

Počas DOD bude návštevníkom umožnený vstup do kupoly observatória, v ktorej si môžu prehliadnuť koronografy a prístroj COMP-S. Záujemcovia sa od vedeckých pracovníkov dozvedia technické detaily prístrojov a spôsoby ich používania. V rámci výkladu im bude vysvetlená metodika analýzy získavaných dát a spôsob ich využitia pri vedeckom výskume. Viac sa dozvedia aj o stále nevyriešených problémoch a otázkach týkajúcich sa našej najbližšej hviezdy. Ďalšie informácie týkajúce sa DOD je možné nájsť na webovej stránke Astronomického ústavu.


Účastníci DOD budú mať možnosť oboznámiť sa aj so spojitými meraniami kozmického žiarenia, ktoré prebiehajú na tamojšom pracovisku Ústavu experimentálnej fyziky.
Viac na stránke SAV.

Zdroje a fotozdroj:

Slovenská akadémia vied

(MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač