Európske partnerstvá ponúkajú prvú miliardu eur na inovatívne projekty

18. 07. 2014

Výskumné partnerstvá medzi Európskou úniou, súkromným sektorom a členskými štátmi predstavili v júli 2014 prvé výzvy na predkladanie projektov a partnerov v rámci Horizontu 2020 – programu EÚ pre výskum a inovácie s rozpočtom 80 miliárd EUR.

Toto prvé kolo zahŕňa verejné finančné prostriedky v celkovej výške 1,13 miliardy EUR, ktoré budú doplnené porovnateľnou sumou od súkromných partnerov. Použijú sa na projekty, ktoré zlepšia životy ľudí a posilnia medzinárodnú konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.
Medzi témy patria nové spôsoby liečby cukrovky a očných chorôb a sprevádzkovanie desiatok cestných vozidiel na vodíkový pohon, ako aj čerpacích staníc (pozri MEMO/14/468). Vyhlásenie prvých výziev prichádza takmer presne rok po tom, ako Európska komisia predložila balík investícií do inovácií, čo je súbor návrhov na vytvorenie siedmich partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom a štyroch partnerstiev v rámci verejného sektora. Budú pôsobiť vo viacerých kľúčových oblastiach, ako sú lieky, doprava, elektronika a biohospodárstvo a ich celková hodnota presahuje 22 miliárd EUR. Návrhy prijal Európsky parlament ako aj Rada EÚ.

Na súťažných výzvach, ktoré vyhlásili tieto partnerstvá, sa môžu zúčastniť spoločnosti, MSP, univerzity, výskumné organizácie a iné subjekty. Najlepšie projekty budú vybrané na financovanie prostredníctvom partnerského preskúmania. Viac tlačová správa EK.

Zdroj:
Tlačová správa EK: EÚ chce ako partner priemyslu stimulovať inovácie pridelením prvej miliardy EUR na projekty (9. 7. 2014)

(MI)

Tlač