Hrad v Nitre odhalil svoje tajomstvá

30. 07. 2014

(19. 07. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 22/25; Filip Szórád / Jana Košíková) Jana Košíková, moderátorka: „Výskum na Nitrianskom hrade odkryl mohutný komorový val z jedenásteho storočia. Aj tento rok tam pokračujú archeologické vykopávky, ktoré patria k najväčším na Slovensku."

Filip Szórád, redaktor: „Archeológovia objavili val z jedenásteho storočia, z obdobia, kedy bola Nitra významným centrom Uhorského kráľovstva. Komorový val je v porovnaní s inými odkrytými časťami Nitrianskeho hradu výnimočný svojou šírkou. Na niektorých miestach dosahuje až dvadsať metrov. Tvoria ho viaceré rady komôr, ktoré boli vyplnené hlinou. Týmto spôsobom sa vytvoril široký obranný val hradiska. Výstavba komorového valu v Nitre bola inšpirovaná podobným opevnením v Kyjevskej Rusi. Príkaz na jeho výstavbu dal uhorský kráľ z jedenásteho storočia Ondrej I."

Peter Bednár, vedúci archeologického výskumu: „Ktorý po uväznení svojho otca ušiel do exilu do Kyjeva, kde pravdepodobne videl, ako sa takéto valy stavajú, a po svojom návrate do Uhorska, keď sa stal uhorským kráľom, pravdepodobne on dal impulz pre opevňovanie."

Filip Szórád: „Ondrej I. opevňoval svoje dôležité hrady v boji proti vonkajším, aj vnútorným nepriateľom Uhorského kráľovstva. Mohutný val zodpovedal významu vtedajšieho Nitrianskeho hradu."

Anton Števko, riaditeľ Ponitrianskeho múzea: „Bolo to aj hospodárske centrum Nitrianskeho kniežatstva. To Nitrianske kniežatstvo vlastne bolo temer také veľké, ako dnešné Slovensko."

Filip Szórád: „Archeológom z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre sa taktiež týmto objavom podarilo dokázať, že Nitriansky hrad sa v jedenástom storočí rozprestieral na oveľa väčšom území ako je tomu dnes. Okrem včasnostredovekých nálezov sa archeológom podarilo objaviť veľké množstvo nálezov aj z iných období."

Ondrej Žár, archeológ: „Niekoľko mincí sme našli, v podstate od dvadsiateho storočia až po štrnáste storočie. Štyri hroby, ktoré sú vlastne staršie ako je ten komorový val."

Filip Szórád: „Archeologický výskum na Nitrianskom hrade je už v dokončovacej fáze a práce na ňom by mali byť definitívne ukončené ešte pred koncom leta."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač