Lichtenštajnský investor by mal na východe v Kechneci vytvoriť 150 pracovných miest

30. 07. 2014

(23. 7. 2014; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 2/10; Peter Béreš, Martin Uram)

Martin Uram, moderátor RTVS: „V priemyselnom parku Kechnec neďaleko Košíc má investor z Lichtenštajnska postaviť za 25 miliónov eur nový závod s výrobnou technológiou na povrchovú úpravu strojárenských výrobkov pre automobilový priemysel s využitím plazmy. Už koncom budúceho roka má v ňom pracovať okolo 150 ľudí."

Peter Béreš, redaktor RTVS: „Plánovanú investíciu spoločnosti Oerlikon Balzers potvrdilo ministerstvo hospodárstva. Eviduje v tejto súvislosti aj žiadosť o investičné stimuly, o ktorých sa stále rokuje. Hovorkyňa rezortu Miriam Žiaková."

Miriam Žiaková, hovorkyňa ministerstva hospodárstva: „Nakoľko je žiadosť v štádiu posudzovania, tak ju nebudeme teraz bližšie ani špecifikovať."

Peter Béreš: „Novo postavený závod má v priemyselnom parku zaberať plochu takmer 25 tisíc štvorcových metrov. Starosta obce Kechnec Jozef Konkoly."

Jozef Konkoly, starosta obce Kechnec: „Stále ešte nám chýba tá záverečná fáza, to majetko-právne vysporiadanie či vo forme kúpnej zmluvy, respektíve nájomnej zmluvy na poskytnutie nehnuteľnosti na realizáciu tohto projektu."

Peter Béreš: „Starosta však verí v rýchle a úspešné ukončenie rokovaní. Za dôležitý považuje fakt, že ide o investíciu s pridanou hodnotou."

Jozef Konkoly: „Máme reálnu šancu aj na vývojové pracovisko výhľadovo do budúcna. Urobili sme všetko pre to, aby ten projekt bol úspešný."

Peter Béreš: „V Kechneci aktuálne 15 spoločností zamestnáva spolu vyše 2500 ľudí. Ide tak o najúspešnejší priemyselný park na Slovensku. V roku 1996 jeho založenie inicioval spomínaný starosta obce Jozef Konkoly. Milan Šikula z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied vidí za úspechom parku práve jeho dlhoročné pôsobenie."

Milan Šikula, Ekonomický ústav SAV: „To je jedna z kľúčových vecí, tá hlava, ktorá to nejakým spôsobom tam organizuje, vytvára podmienky, ten starosta vie dosť presne rozlíšiť, že ten príslušný záujemca má nejaký ten potenciál, ktorý sa dá reálne tam uplatniť, tak to je veľmi dôležité."

Peter Béreš: „Peter Béreš, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
strojárstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač