Metodická príručka animačného programu Zvedaví vedci

15. 07. 2014

Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) aktuálne vydáva metodickú príručku animačného programu „Zvedaví vedci“, ktorej cieľom je popularizácia vedy a techniky.

Ponúka viac ako 50 v praxi odskúšaných pokusov, aktivít a nápadov pre deti vo veku od 6 do 19 rokov. Rozdelená je na 8 kapitol, ktoré sa zaoberajú témami z oblasti astronómie, biológie, enviromentalistiky alebo chémie. K dispozícii je aj na webovej stránke Nadácie. Spríjemnite si letné mesiace s Vašimi deťmi a vyskúšajte niektoré z pokusov!

Animačný program Zvedaví vedci bol po prvýkrát uvedený do praxe v roku 2012 ako súčasť spestrenia programu detského tábora v kempe Baško Polje v Chorvátsku a odvtedy figuruje ako neodmysliteľná súčasť všetkých táborov a niektorých podujatí pre deti a mládež organizovanými Amavetom. Primárnym cieľom je spopularizovať vedu ako súčasť bežného života, čím publikácia chce poskytnúť mladým ľuďom širší rozhľad a ľahší výber nasledujúceho študijného a profesijného zamerania. Sekundárnym cieľom je ukázať mladším, no aj starším generáciám, že veda nie je nedostupná, ale dokáže efektívne vyplniť a zaujať pozornosť na dlhé hodiny.

Zdroj:

Nadácia Volkswagen Slovakia

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač