Na Univerzite Komenského sa bude učiť slovenčinu 62 krajanov a cudzincov

07. 07. 2014

Bratislava 7. júla 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes otvorí brány v poradí už 54. ročníka Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry pre krajanov a cudzincov. Vzdelávací program, ktorý organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK), je zameraný na výučbu základov a zdokonalenie sa v slovenskom jazyku. Program bude prebiehať tri týždne (7. – 25. júla 2014) v Študijnom a kongresovom stredisku Modra – Harmónia.

Slovenčinu sa bude tento rok učiť 62 cudzincov z rôznych krajín sveta – Srbska, Ukrajiny, Maďarska, Poľska, Ruska, ale i z Číny, Filipín, Francúzska, Kanady, Talianska či USA. „Väčšinu z nich tvoria krajania, ktorí študujú slovenčinu z rôznych dôvodov. Buď majú slovenských predkov, študujú slovenčinu na domovskej univerzite vo svojej krajine, alebo chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku,“ hovorí riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

Študentov čakajú okrem intenzívneho jazykového vzdelávania aj besedy a diskusie s osobnosťami kultúrno-spoločenského diania – spisovateľom Michalom Hvoreckým, jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou či divadelnou kritičkou Júliou Beňovou. Okrem toho absolvujú rôzne poznávacie exkurzie do Bratislavy, Modry, na hrad Červený Kameň, ako aj trojdňovú exkurziu po Slovensku. Počas nej navštívia Oravu, Nízke Tatry, Bojnický zámok a mnoho iných zaujímavých miest. „Teší ma, že i naša univerzita má podiel na šírení slovenskej kultúry a reálií aj ďaleko za hranice Slovenska,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Slávnostné otvorenie letnej univerzity sa uskutoční 7. júla 2014 (pondelok) o 16.30 hod. v Modre.

Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca Oddelenie vzťahov s verejnosťou Univerzita Komenského v Bratislave
Tel.: +421 2 592 44 355
E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk www.facebook.com/Comenius.University

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač