Noc výskumníkov na Slovensku

21. 07. 2014

V poradí už 8. ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku sa bude aj tento rok konať už tradične posledný septembrový piatok – 26. 9. 2014. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 000 vedcov a výskumníkov, vyše 22 tisíc žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna 177 000 návštevníkov.

Organizátori podujatia – Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR, sľubujú opäť bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.
Práve s dôrazom na tieto ciele je pripravovaná aj Noc výskumníkov na Slovensku. Podujatie bude prebiehať počas posledného septembrového piatku v piatich slovenských mestách: Bratislava, B. Bystrica, Žilina, Košice, Tatranská Lomnica.

Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie 26. septembra 2014 pripravia pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy, hudobné vystúpenia, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy.Na všetkých týchto miestach budete môcť od rána až do večera stretávať slovenských výskumníkov, dozvedieť sa viac o ich práci, vlastnoručne si vyskúšať zaujímavé experimenty, ktoré vám odhalia rôzne tajomstvá vedy a vypočuť si náučné prednášky na aktuálne témy.
Na všetky miesta, ktoré sú súčasťou programu Festivalu je zabezpečený bezplatný vstup.
Súťaže

Aj tento rok sme si pre Vás v rámci Európskej noci výskumníkov 2014 pripravili niekoľko zaujímavých súťaží, v ktorých môžete naplno prejaviť vašu fantáziu, kreativitu, vedomosti a najmä vášeň pre vedu a poznanie! Neváhajte a preštudujte si propozície k jednotlivým súťažiam. Čerstvé informácie budú naďalej pribúdať a my veríme, že sa odhodláte zapojiť a podeliť sa s nami o Vaše vedecké dobrodružstvá, či už slovom alebo obrazom. Tešíme sa na Vaše nápady, myšlienky a výmysly! Presvedčte nás, že VEDA JE DOBRODRUŽSTVO!
Výtvarná súťaž: Výskumníci S.O.S.

Fotografická súťaž: „Science selfies"

Literárna súťaž: Hlas ľudu

Projekt FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov na Slovensku bol podporovaný zo 7. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj Európskej komisie, od roku 2014 je to nový rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont 2020. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Získajte viac informácií o celoeurópskej iniciatíve a projekte Researchers´night.

Zdroj:

Projekt FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov na Slovensku

 

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač